Zastosowania systemów rozpoznawania mowy do sterowania i komunikacji głosowej z urządzeniami mechatronicznymi

pol Article in Polish DOI:

send Amadeusz Nowak , Roman Regulski Zakład Urządzeń Mechatronicznych, Politechnika Poznańska

Download Article

Streszczenie

Artykuł przedstawia przykłady wykorzystania systemów automatycznego rozpoznawania mowy do budowy głosowych interfejsów typu człowiek-maszyna. W artykule opisano sposób działania takich aplikacji pod kątem sterowania i komunikacji głosowej. W następnej części przedstawiono koncepcję i budowę systemu rozpoznawania mowy do komunikacji z 32-bitowym modułowym sterownikiem pralki.

Słowa kluczowe

automatyczne rozpoznawanie mowy, interfejs człowiek-maszyna, sterowanie głosowe, sterownik pralki

Applications of speech recognition systems to control and voice communication with mechatronic devices

Abstract

This paper presents examples of the use of automatic speech recognition systems to build human-machine voice interfaces. Also this paper briefly describes how these applications can work. The rest of the article shows the concept of usage speech recognition system based on own driver which cooperate with washing machine controller.

Keywords

automatic speech recognition, human-machine interface, voice control

Bibliography

 1. [www.primespeech.pl] - Rozpoznawanie Mowy i Portale głosowe (10 listopada 2012).
 2. Lewis J., Put on your human-machine interface, “Design News” 8/2001.
 3. [www.mazak.eu] - Yamazaki Mazak Europe (10 listopada 2012).
 4. Rogowski A., Głosowa komunikacja człowiek-maszyna w gniazdach obróbkowych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją”, 15/2011, 131-144.
 5. Rogowski A., Industrially oriented voice control system, “Robotics and Computer-Integrated Manufacturing”, 28/2012, 303-315.
 6. Pires J.N., New challenges for industrial robotic cell programming, “Industrial Robot”, 36/2008.
 7. Pires J.N., Robot-by-voice: Experiments on commanding an industrial robot using the human voice, “Industrial Robot”, 32/2005.
 8. Pires J.N., Industrial Robots Programming: Building Applications for the Factories of the Future, Springer 2007.
 9. Bos J., Klein E., Oka T., Meaningful Conversation With A Mobile Robot, “Annual Meeting of The European Chapter of The Association of Computational Linguistics”, Edinburgh 2003.
 10. [www.ltg.ed.ac.uk/godot/] - Godot - The Robot (10 listopada 2012).
 11. [www.agh.edu.pl/pl/aktualnosci/blognaukowy.html,,0:vw:2928] - Smartfon steruje robotem (10 listopada 2012).
 12. Milecki A., Pittner G., Modułowy, 32-bitowy sterownik pralki, „Pomiary Automatyka Robotyka, 2/2012, 357-361.