Analiza wpływu niepewności danych wejściowych na dokładność systemów detekcji nieszczelności

pol Article in Polish DOI:

send Mateusz Turkowski *, Andrzej Bratek **, Paweł Ostapkowicz *** * Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych, Politechnika Warszawska ** Przemysłowy Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP *** Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka

Download Article

Streszczenie

Przedstawiono metodę oceny dokładności systemów detekcji i lokalizacji nieszczelności. Metoda bazuje na znanych z metrologii metodach analizy niepewności. Przedstawiono wyniki obliczeń oraz badań eksperymentalnych przeprowadzonych na instalacji modelowej.

Słowa kluczowe

analiza niepewności, detekcja nieszczelności, dokładność, lokalizacja nieszczelności, przetwarzanie danych pomiarowych, wyciek

Analysis of the influence of input data uncertainty on the accuracy of the leak detection systems

Abstract

The method of the assessment of the leak detection and localization systems accuracy is presented. The method is based on the uncertainty analysis known from metrology. The calculations and experimental results carried on modeling installation were presented.

Keywords

accuracy, leak detection, leak localization, measuring data processing, uncertainty analysis

Bibliography

  1. Sobczak R., Turkowski M., Bratek A., Słowikowski M., Bogucki A., Metody i systemy detekcji nieszczelności rurociągów dalekosiężnych, cz. I. „Pomiary Automatyka Robotyka”, 4/2007, 45–49; cz. II. „Pomiary Automatyka Robotyka”, 5/2007, 15-18.
  2. Turkowski M., Bratek A., Słowikowski M., Bogucki A., Postępy i problemy realizacji systemów detekcji i lokalizacji nieszczelności rurociągów „Pomiary, Automatyka, Robotyka”, 1/2009, 62-66.
  3. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik. Główny Urząd Miar, 1999.
  4. Ostapkowicz P., Signals of weak interobject interactions in diagnosing of leakages from pipelines, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, vol. 33, nr 1, 31-45, 2007.
  5. Sobczak R., Turkowski M., Bratek A., Słowikowski M., Mathematical modeling of liquid Eow dynamics in long range transfer pipelines. Part 1. “Problemy eksploatacji”, ITE, Radom 2007
  6. Turkowski M., Bratek A., Słowikowski M., The improvement of pipeline mathematical model for the purposes of leak detection. Recent Advances in Mechatronics - 7th International Conference Mechatronics, Warszawa 2007, 573-577.
  7. Problems of the influence of the quality and integrity of input data on the reliability of leak detection systems, 9th International Conference Mechatronics 2011.