Analiza dydaktycznych stanowisk Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa nadzorowanych i zarządzanych informatycznie

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_203/67

send Waldemar Szulc Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa

Download Article

Streszczenie

W artykule przeanalizowano funkcjonalność 28 stanowisk laboratoryjnych do zastosowań dydaktycznych i badawczych, które utworzono w unikalnym Zespole Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo, Elektroniczny System Bezpieczeństwa, kontrola dostępu, monitoring wizyjny, system alarmowy

Analysis of didactic stands for Electronic Safety Systems from the point of view of computer supervision and management

Abstract

The article is devoted to the analysis of 28 laboratory stands in the unique Alarm System Laboratories built and operated in the Department of Applied Computer Science of the Warsaw Management Academy.

Keywords

access control, alarm system, electronic safety system, safety, vision control

Bibliography

  1. Szulc W., Rosiński A., Prace badawcze własne, Bezpieczeństwo Obiektów i Informacji, WSM, Warszawa, 2009–2013.
  2. Szulc W., Rosiński A., Wybrane zagadnienia z miernictwa i elektroniki dla informatyków (część I analogowa), Wyd. WSM, Warszawa 2012.
  3. Szulc W., Rosiński A., Wybrane zagadnienia z elektroniki cyfrowej dla informatyków (część II cyfrowa), Wyd. WSM, Warszawa 2012.
  4. Instrukcje serwisowe firm: SATEL, ROGER, JABLOTRON, SCHRACK-SECONET- Polska, TOA, RISCO, ROGER, ELTRONIK, AAT, SONY, PULSAR, GDE, ACO, DOM POLSKA, NDN, GALAXY (2009–2013).
  5. Nawrocki W., Komputerowe systemy pomiarowe, Wyd. WKiŁ, Warszawa 2002.
  6. Kałużny P., Telewizyjne systemy dozorowe, Wyd. WKiŁ, Warszawa 2008.
  7. Normy: PN-EN 50130, PN-EN 50133, PN-EN 50132, PN-EN 50130, PN-EN-50131-6, PN-EN 50131-1 Zasilacze, PN-E-08350-4:1997 Systemy pożarowe, Zasilacze, PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Zalecenia dotyczące zastosowań.
  8. Szulc W., Problemy niezawodnościowo-eksploatacyjne układów zasilających elektroniczne systemy bezpieczeństwa, „Pomiary Automatyka Robotyka”, nr 1/2012, 54–63.