Układ elektroniczny cyfrowej symulacji rezystancji o średnich wartościach

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_206/68

send Jacek Korytkowski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

W artykule omówiono opracowany przez autora układ cyfrowej syntezy rezystancji o średnich wartościach złożony ze wzmacniaczy monolitycznych oraz cyfrowo sterowanego monolitycznego przetwornika cyfrowo-analogowego. Podano opis matematyczny charakterystyki symulowanej rezystancji w funkcji sterującego sygnału cyfrowego. Przedstawiono schemat i wyniki badań nieliniowości charakterystyki modelowego układu symulatora rezystancji w przedziale zmian od 2,4 kΩ do 10 MΩ. Opracowany układ elektroniczny umożliwia symulowanie charakterystyki rezystancji o nieliniowości poniżej 0,01 % i o błędach temperaturowych nie większych od 0,05 %/10 °C.

Słowa kluczowe

przetwornik cyfrowo-analogowy, rezystancja, symulacja, wzmacniacz monolityczny

The electronic circuit for digital controlled simulation of middle worth resistance

Abstract

The paper describes the electronic circuit for digital controlled resistance synthesis including monolithic amplifies and monolithic digital-analogue converter. On fig. 3 it is shown the electronic schematic of this digital controlled resistance synthesizer. It was formulated equation as the characteristic description of this resistance synthesizer. The experimental examination results of synthesizer model for resistance at the range from 2.4 kΩ to 10 MΩ are described. The elaborated electronic circuit of resistance synthesizer have very good qualities of resistance characteristic accuracy, The nonlinearity is better than 0,01 % and temperature errors better than 0.05 %/10 °C.

Keywords

digital-analogue converter, monolithic amplifier, resistance, simulation

Bibliography

 1. Urbański K., Kalibrator wielkich rezystancji sterowany za pomocą komputera, Komisja Metrologii PAN. Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii ppm ’98, Gliwice 1998, Wrocław 2003.
 2. Szmytkiewicz J., Adjustacja kalibratorów rezystancji, „Pomiary Automatyka Kontrola”, nr 6 bis 2006.
 3. Lisowski M., Metody wzorcowania analogowych mierników bardzo dużych rezystancji, Część I: Metoda bezpośrednia, „Pomiary Automatyka Kontrola”, Vol. 49, nr 6, 10–12, 2003.
 4. Lisowski M., Metody wzorcowania analogowych mierników bardzo dużych rezystancji, Część II: Metoda interpolacyjna i metody pośrednie, „Pomiary Automatyka Kontrola”, Vol. 49, nr 6, 12–14, 2003.
 5. Lisowski M., Metody wzorcowania cyfrowych mierników bardzo dużych rezystancji, „Pomiary Automatyka Kontrola”, Vol. 51, nr 10, 5–7, 2005.
 6. Guzik J., Aktywny imitator rezystancji do wzorcowania megaomomierzy, „Pomiary Automatyka Kontrola”, Vol. 55, nr 9, 766–768, 2009.
 7. Guzik J., Pilśniak A., Rochiński P., Uogólniony model matematyczny imitatora dużych rezystancji, Materiały Konferencji „Podstawowe Problemy Metrologii, ppm 2011”, 160–163, Krynica-Zdrój, 12–15 czerwca 2011.
 8. Guzik J., Topór-Kamiński L., Imitatory rezystancji izolacji elektrycznej, „Pomiary Automatyka Kontrola”, Vol. 59, nr 6, 542–544, 2013.
 9. Korytkowski J., Układ elektroniczny cyfrowej syntezy rezystancji do dokładnej symulacji rezystancyjnych czujników temperatury, „Pomiary Automatyka Robotyka”, nr 5, 86–92, 2013.
 10. Korytkowski J., Nowy układ elektroniczny cyfrowej symulacji rezystancyjnych czujników temperatury, „Pomiary Automatyka Robotyka”, nr 10, 138–143, 2013.
 11. Analog Devices, CMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC AD7545A, Analog Devices Inc. 2000 rev. C, [www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7545A.pdf].
 12. Korytkowski J., Liniowe i nieliniowe układy ze wzmacniaczami monolitycznymi w urządzeniach pomiarowych, Oficyna Wydawnicza PIAP, Warszawa 2011.
 13. Linear Technology: LT1097, Low Cost, Low Power, Precision Op Amp, 1989, [http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view//70296/LINEAR/LT1097.html].
 14. Korytkowski J., Układy przetwarzania cyfrowo-analogowego oraz właściwości scalonych przetworników CA, Oficyna Wydawnicza PIAP, Warszawa 2012.
 15. ROYAL OHM: PRECISION METAL FILM FIXED RESISTORS, General Specyfications, 2006–2007, [www.tme.eu/pl/Document/0027213a25a9a49cOb8760349ca3ff7c/mp0_6w.pdf].
 16. VISHAY: VAR (Vishay Audio Resistor), Vishay Foil Resistors. Ultra High Precision, High Resolution Z-Foil Audio Resistor, with TCR of ±0,2 ppm °C, Tolerance to ±0,01 %, Dokument Number 63140, [www.partsconnexion/prod_pdf/vishay_var.pdf].