Rozwiązania programowe w sterowaniu zaawansowanymi aplikacjami wizyjnymi

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_217/67

send Jacek Dunaj Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

W artykule zawarto informacje o rozwiązaniach softwarowych zastosowanych w sterowaniu zaawansowanymi aplikacjami wizyjnymi dla przemysłu samochodowego, jakie zrealizowano w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Opisano kryteria wyboru oprogramowania wizyjnego, wymagany format obsługiwany przez programy wizyjne, sposób uruchamiania ich w trybie pracy automatycznej oraz definiowania sposobu interpretacji ich wyników i formatowania raportu końcowego. Przedstawiono dwie metody indywidualnego konfigurowania kontroli wizyjnych złożonych wyrobów, w zależności od zastosowanego układu sterowania. Omówiono opis współpracy aplikacji sterującej wykonywaniem kontroli wizyjnych a robotem przemysłowym zastosowanym do przemieszczania kamery w jednej z przedstawionych aplikacji.

Słowa kluczowe

aplikacja komputera PC, baza danych, kontrola wizyjna, NeuroCheck, robot przemysłowy, sterownik ODBC, sterownik PLC

Software Solutions in the Control Systems of Advanced Vision Applications

Abstract

The article contains information about the software solutions used in the control of advanced vision applications for the automotive industry realized in the Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP. Author describes what criteria guided the selection of vision software, what must be the format of vision programs, how they are run in automatic mode, and how to define the interpretation of the results and a final report format. Two methods of configuring individual vision control of complex product depending on the control system used are presented. The article contains a description of the cooperation between the application controlled vision programs with industrial robot used to move the camera in one of the submitted application.

Keywords

database, industrial robot, NeuroCheck, ODBC drivers, PC application, plc, vision control

Bibliography

 1. Syryczyński A., Dunaj J., Szawłowski A., Wawerek Z., Zintegrowany system wizyjnej kontroli wytwarzania, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 12/2001.
 2. Dunaj J., Instrukcja obsługi stanowiska kontroli wizyjnej siedzeń samochodowych w Zakładach “Faurecia”, materiały Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.
 3. Dunaj J., Opis działania i obsługa aplikacji „EATON” stanowiska do kontroli wizyjnej skrzyń biegów, materiały Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.
 4. Wawerek Z., Machine vision, widzenie maszynowe albo..., „Pomiary Automatyka Robotyka” 4/2008, 18–19.
 5. Wawerek Z., Zabielski M., Autonomiczne stanowisko kontroli wizyjnej detali, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 4/2008, 26–28.
 6. Dunaj J., Pachuta M., Opis programu robota ABB IRb-140 i programu kamery SICK IVC-2D wykonanych na potrzeby Laboratorium Modelowania Elastycznych Linii Produkcyjnych Politechniki Poznańskiej, materiały Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, 2013.
 7. Dunaj J., Opis programu demonstracyjnego robota Kuka KR16 na targi Automaticon 2014, materiały Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, 2014.
 8. NeuroCheck Industrial Vision Systems – Programmer’s Reference, NeuroCheck GmbH, 1999.
 9. NeuroCheck Industrial Vision Systems – User-Manual, NeuroCheck GmbH, 2002.
 10. NeuroCheck Machine Vision for Industry – Getting Started, NeuroCheck GmbH, 1999.
 11. NeuroCheck Machine Vision for Industry – Training Course, NeuroCheck GmbH, 1997.
 12. NeuroCheck Machine Vision for Industry – User-Manual, NeuroCheck DS GmbH, 1999.
 13. Bates J., Tompkins T., Poznaj Visual C++, Wydawnictwo MIKOM, 1999.
 14. Leinecker R.C., Archer T.,Visual C++ 6 Vademecum profesjonalisty, Wydawnictwo Helion, 2000.
 15. Petzold Ch., Programowanie Windows, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.
 16. Microsoft Visual C++ 6.0 MFC Library Reference, Microsoft Press 1998.
 17. ABB Robotics, User’s Guide 3HAC 7793-1 For BaseWare OS 4.0.60.
 18. ABB Robotics, Instrukcja obsługi IRC5 z panelem FlexPendant.
 19. KUKA Roboter GmbH, KUKA System Software (KSS) – KR C2/KR C3 Configuration (External Automatic), 2004.
 20. KUKA Roboter GmbH, KUKA System Software (KSS) – KR C2/KR C3 Expert Programming, 2003.