Realizacja mechanizmu lokalnej wymiany informacji w ramach platformy komunikacyjnej w rozproszonych systemach sterowania

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_219/65

send Przemysław Strzelczyk , Krzysztof Tomczewski Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, ul. Prószkowska 76 (bud. 1), 45-758 Opole

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób realizacji lokalnego mechanizmu komunikacji w generycznej platformie programowej realizującej wymianę danych, przystosowanej do pracy w rozproszonych systemach sterowania. W pracy omówiono strukturę warstw oprogramowania odpowiedzialną za transport pakietów wewnątrz pojedynczej instancji platformy. Zaprezentowano przykładowe scenariusze użycia mechanizmów komunikacji lokalnej.

Słowa kluczowe

platforma komunikacyjna, rozproszone systemy sterowania, wymiana danych

Implementation of a Local Exchange Information Mechanism within the Communication Platform for Distributed Control Systems

Abstract

The article shows the way of implementation of a local exchange information mechanism in generic software platform for data exchange, adapted for use in distributed control systems. The paper shows software layers structure responsible for packages transport in scope of single platform instance. Exemplary usage scenarios for local communication mechanisms have been described.

Keywords

communication in distributed control systems, communication platform, data exchange mechanisms

Bibliography

  1. Wojtczyk M., Knoll A, A Cross Platform Development Workflow for C/C++ Applications, The Third International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA-2008), 224–229, DOI: 10.1109/ICSEA.2008.41.
  2. Shapley Gray J., Interprocess Communications in Linux, ISBN: 0-13-046042-7, Prentice Hall Professional 2003.
  3. Cormen H.T., Leiserson E.C., Rivest L.R, Stein C., Introduction to Algorithms, ISBN: 0-262-03384-4, Prentice Hall Professional 2009.
  4. Stroustrup B., Język C++. Kompedium wiedzy, ISBN: 978-83-246-8530-1, Helion 2014.
  5. Itami Y., Ishigooka T, Yokoyama T., A Distributed Computing Environment for Embedded Control Systems with Time-Triggered and Event-Triggered Processing, 14th IEEE International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications, 2008, 45–54, http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/RTCSA.2008.38.
  6. Wittenmark B., Nilsson J., Torngren M., Timing problems in real-time control systems, ISBN: 0-7803-2445-5, American Control Conference 1995, DOI: 10.1109/ACC.1995.531240.
  7. Noriaki A., Takashi S., Kosei K., Tetsuo K, Woo-Keun Y., RT Middleware: Distrbiuted Component Middleware for RT (Robot Technology), 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 2005, 10.1109/ACC.1995.531240.