Modern Industrial Robotics

eng Article in English DOI: 10.14313/PAR_235/5

Mariusz Olszewski Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics, Institute of Automatic Control and Robotics

Download Article

Abstract

In the past decade, robots have become the basic tools for the automatization and robotization of industrial production, as they used to be in the 70s programmable controllers, in the 80s processor drive controllers, in the 90s of the twentieth century frequency controlled AC motors and in the first years of the 21st century digitization, expressed in the significant advancement and dissemination of computerization, telecommunications and internetization. This role is evidenced by further, beyond conventional robotics, extension of its application and the emergence of new hardware and software solutions oriented towards joint, by robots and human, undertaking of hitherto not rationalized production tasks. This essay is devoted to these transformations in contemporary robotics.

Keywords

constructions, control, industrial application, industry 4.0, kinematics, programming, robotics

Współczesna robotyka przemysłowa

Streszczenie

Roboty stały się w mijającym dziesięcioleciu podstawowymi narzędziami automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej, tak jak kiedyś, w latach 70. sterowniki programowalne, w latach 80. procesorowe regulatory napędów, w latach 90. XX wieku nastawniki częstotliwościowe silników prądu przemiennego i w pierwszych latach XXI wieku cyfryzacja, wyrażająca się istotnym zaawansowaniem i upowszechnieniem informatyzacji, telekomunikacji i internetyzacji. Świadectwem tej roli jest dalsze, poza obszary konwencjonalnej robotyki, rozszerzanie jej aplikacji i pojawienie się nowych rozwiązań sprzętowych i programowych ukierunkowanych na wspólne, przez roboty i człowieka, podejmowanie dotychczas nie racjonalizowanych zadań produkcyjnych. Tym właśnie przemianom we współczesnej robotyce poświęcony jest ten esej.

Słowa kluczowe

aplikacja przemysłowa, kinematyka, konstrukcja, programowanie, przemysł 4.0, robotyka, sterowanie

Bibliography

 1. Bord of Management, Messe München GmbH: automatica, Optimize your Production. Face the Future of Manufacturing. Final Edition (2018), [www.automatica-munich.com].
 2. Bock Th., Construction Robotics Enabling Innovative Disruption and Social Supportability. [in:] Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC), 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Department of Construction Economics & Property, Vilnius, 1–11.
 3. Brüninghaus J., Stum S., Nelles J., Mertens A., Schlick Ch., Brell-Cockan S., Arbeitsorganisatorische und ergonomische Anforderungen an die Mensch-Roboter-Interaktion auf der Baustelle der Zukunft. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.v., RWTH Aachen, 2016.
 4. Chołodowicz E., Figurowski D., Mobile Robot Path Planning with Obstacle Avoidance Using Particle Swarm Optimization, “Pomiary Automatyka Robotyka”, Vol. 21, No. 3, 2017, 59–67, DOI: 10.14313/PAR_225/59.
 5. Chojecki R., Olszewski M., A Mobile Robot for Laboratory Purposes and its Applications. “Pomiary Automatyka Kontrola”, Vol. 55, No. 3, 2009, 190–193.
 6. Kaliczyńska M., Kluczowe technologie Przemysłu 4.0 (Key Technologies of Industry 4.0). „Automatyka”, Vol. 4, No. 1–2, 2018, 95–96.
 7. Kohler M., Gramazio F., Willmann J., The Robotic Touch: How Robots Change Architecture, ETH Zurich, Zurich Park Books, 2014.
 8. Kwiatkowski P.K., Zrobotyzowana mobilna stacja paletyzująca z robotem współpracującym (Robotized, mobile palletization station based on collaborative robot). Praca dyplomowa magisterska (promoter M. Olszewski, work awarded in the Competition “Young Innovations”, PIAP, in 2019 and by Siemens and the Rector of Warsaw University of Technology, in 2019), Warsaw University of Technology (2019).
 9. Łaski P.A., Kinematic Analysis of Parallel Manipulators. Publisher Politechnika Świętokrzyska, M121, Kielce 2019.
 10. Łaski P.A., Takosoglu J.E., Błasiak S., Design of a 3-DOF tripod Electro-pneumatic Parallel Manipulator. “Robotics and Autonomous Systems”, Vol. 72, 2015, 56–70, DOI: 10.1016/j.robot.2015.04.009.
 11. Merlet J.-P., Solving the Forward Kinematics of a Goughtype Parallel Manipulator with Interval Analysis. “International Journal of Robotics Research”, Vol. 23, No. 3, 2004, 221–235, DOI: 10.1177/0278364904039806.
 12. Olszewski M., automatica 2018. Optimize your Production. “Automatyka”, Vol. 4, No. 10, 2018, 107–122.
 13. Olszewski M., Basics of Servopneumatics. VDI Verlag, Düsseldorf 2007.
 14. Olszewski M., Bionika (Bionics). “Automatyka”, Vol. 4, No. 6, 2018, 111–116.
 15. Olszewski M., Mechatronika (Mechatronics). „Automatyka”, Vol. 4, No. 1–2, 2018, 97–99.
 16. Olszewski M., Mechatronizacja produktu i produkcji – Przemysł 4.0 (Mechatronization of the Product and the Production – Industry 4.0), „Pomiary Automatyka Robotyka”, Vol. 20, No. 3/2016, 13-28, DOI: 10.14313/PAR_221/13.
 17. Olszewski M., Przemysł 4.0 (Industry 4.0). „Automatyka”, Vol. 4, No. 1–2, 2018, 99–104.
 18. Olszewski M., Rozwój robotyki (Development of Robotics), Part I, Essay Robotics. „Automatyka”, Vol. 5, No. 3, 2019, 159–168.
 19. Olszewski M., Współczesna robotyka (Modern Robotics), Part III, Essay Robotics. „Automatyka”, Vol. 5, No. 9, 2019, 89–107.
 20. Olszewski M., Robotyka w Polsce (Robotics in Poland), Part II, Essay Robotics. „Automatyka”, Vol. 5, No. 3, 2019, 169–182.
 21. Olszewski M., Wojtowicz J., Wrona S., Dąbrowska-Żółtak K., Mechatronika w architekturze – architektronika (Architecture with Mechatronics – Architectronics). „Pomiary Automatyka Robotyka”, Vol. 21, No. 3/2017, 11-25, DOI: 10.14313/PAR_225/11.
 22. Panasiuk J., Kaczmarek W.: Robotyzacja procesów produkcyjnych (Robotization of Production Processes). PWN, Warszawa 2017.
 23. Piątek Z., Collaborative and Mobile Robots. AGV Report from the Market. APA – Automatyka Podzespoły Aplikacje, Reports 2019.
 24. Pilz T., Neue Wege in der Robotik beschreiten. Robotik und Produktion. Integration, Anwendung, Losungen, No. 3, 2018, 8–10.
 25. Poreda R., Gracel J., The Introduction of Robotics. Six Common Mistakes. Automatyka, 3(3), pp. 40-42 (2019)
 26. Robotik und Production, Integration, Anwendung, Lösungen. (in) Highlights der automatica, Vol. 3, No. 3, TeDo Verlag GmbH, Marburg 2018.
 27. Industry Robotics. The Domestic Market in 2018. APA – Automatyka Podzespoły Aplikacje, Reports 2018.
 28. Staniszewska A., Zrobotyzowany przemysł (The Robotised Industry). Automatyka, Vol. 5, No. 3, 2019, 30–36.
 29. Stoll W., Bionik. Lernen von der Natur – Impulse für Innovation. Edition Festo, Esslingen 2018.
 30. Stoll W., Bionics. Inspiring Technology. Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2012.
 31. Stumm S., Braumann J., von Hilchen M., Brell-Cokcan S., On-site Robotic Construction Assistance for Assembly Using a-priori Knowledge and Human-Robot Collaboration. [in:] Rodić A., Boranglu T. (eds), Advances in robot design and intelligent control, Vol. 540, Springer 2017.
 32. Zhang D., Parallel Robotic Machine Tools. Springer, New York, Heidelberg 2010.
 33. www.astor.com.pl – ASTOR Publications,
 34. www.automatica-munich.com – Bord of Management, Messe München GmbH,
 35. www.abb.de/robotics – ABB Automation GmbH,
 36. www.beckhoff.de – Beckhoff Automation GmbH & Co. KG,
 37. www.boschrexroth.de – Bosch Rexroth AG,
 38. www.dlr.de/m – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Robotik und Mechatronik,
 39. www.doosanrobotics.com – Doosan Robotics Inc,
 40. www.eu-nited.net/robotics – EUnited Robotics – The European Robotics Association,
 41. www.epson.eu – Epson Europe B.V.,
 42. www.fanuc.eu – Fanuc Deutschland GmbH,
 43. www.festo.de – Festo Vertrieb GmbH und Co. KG,
 44. www.fp-robotics.com – F&P Robotics AG,
 45. www.gudel.com – Güdel Group AG,
 46. www.ifr.org – International Federation of Robotics,
 47. industrial.omron.pl – Omron Electronics Sp. z o.o.,
 48. www.kuehne-nagel.pl – Kuehne+Nagel Sp. z o.o.
 49. www.kuka.com – KUKA AG,
 50. www.schunk.com – Schunk GmbH & Co. KG,
 51. www.siemens.com – Siemens AG,
 52. www.universal-robots.com – Universal Robots A/S,
 53. www.cit-ec.de – Universität Bielefeld, Cluster of Excellence Cognitive Interaction Technology (CITEC),
 54. www.vdma.org/r+a – VDMA Robotik + Automation,
 55. pl-pl.facebook.com/versabox.pl – VersaboX Sp. z o.o.,
 56. www.yaskawa.eu.com – YASKAWA Europe GmbH.