proces produkcyjny proces produkcyjny

Wyznaczanie kluczowych wskaźników wydajności procesu produkcyjnego – część II: badania przemysłowe

Model doskonalenia procesu produkcji w przedsiębiorstwie branży biomedycznej

Wyznaczanie kluczowych wskaźników wydajności procesu produkcyjnego - część I: badania teoretyczne

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi do komputerowej wizualizacji

Implementacja systemu zarządzania procesem produkcji

Innowacyjny system monitorowania i sterowania produkcją jako element fabryki przyszłości

Tuesday February 16 2010

Wzrost konkurencyjności wśród przedsiębiorstw produkcyjnych oraz rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska i optymalizacji wykorzystania energii wymuszają konieczność monitorowania i optymalizacji procesów produkcyjnych. Dąży się do minimalizacji kosztów produkcji przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności i zachowaniu odpowiedniej jakości produkowanych wyrobów.