monitorowanie monitorowanie

Nadzorowanie urządzeń technologicznych i jakości wyrobów w procesie produkcyjnym

Zastosowanie metodologii FMECA do budowy struktur systemów mechatronicznych, zorientowanych na predykcję stanów

Predykcyjnie ukierunkowane wektory diagnostyczne

Admittance Monitoring of Nonelectric Nature Objects

Innowacyjny system monitorowania i sterowania produkcją jako element fabryki przyszłości

16 lutego 2010 roku

Wzrost konkurencyjności wśród przedsiębiorstw produkcyjnych oraz rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska i optymalizacji wykorzystania energii wymuszają konieczność monitorowania i optymalizacji procesów produkcyjnych. Dąży się do minimalizacji kosztów produkcji przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności i zachowaniu odpowiedniej jakości produkowanych wyrobów.