Eksperci recenzujący artykuły w 2019 r.

print

 1. dr hab. inż. Krzysztof Bartecki, prof. PO - Politechnika Opolska
 2. dr inż. Mariusz Bednarczyk - Wojskowa Akademia Techniczna
 3. dr Wojciech Burian - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
 4. prof. dr hab. inż. Stefan Domek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 5. prof. dr hab. Piotr Durka - Uniwersytet Warszawski
 6. dr inż. Barbara Dziurdzia - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 7. dr inż. Stanisław Galla - Politechnika Gdańska
 8. dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. PŁ - Politechnika Łódzka
 9. prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec - Politechnika Śląska
 10. dr inż. Stanisław Konatowski - Wojskowa Akademia Techniczna
 11. dr inż. Jacek Korytkowski - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 12. dr inż. Andrzej Koszewnik - Politechnika Białostocka
 13. dr inż. Krystian Król - Politechnika Warszawska
 14. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW - Politechnika Warszawska
 15. dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
 16. dr hab. inż. Mariusz Olszewski, prof. PW - Politechnika Warszawska
 17. dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 18. dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 19. dr inż. Jarosław Panasiuk - Wojskowa Akademia Techniczna
 20. dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. PG - Politechnika Gdańska
 21. dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. PW - Politechnika Warszawska
 22. dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB - Politechnika Białostocka
 23. dr hab. inż. Krzysztof Sozański, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
 24. dr hab. inż. Rafał Stanisławski, prof. PO - Politechnika Opolska
 25. prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk - Politechnika Warszawska
 26. dr inż. Waldemar Szpyra - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 27. dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz, prof. PW - Politechnika Warszawska
 28. dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG - Politechnika Gdańska
 29. dr inż. Jarosław Tarnawski - Politechnika Gdańska
 30. dr hab. inż. Mirosław Tomera, prof. UM - Uniwersytet Morski
 31. dr hab. inż. Maciej Trojnacki - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 32. dr Krzysztof Tyszka - Politechnika Warszawska
 33. dr inż. Tomasz Winiarski - Politechnika Warszawska
 34. prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki - Politechnika Warszawska
 35. dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW - Akademia Marynarki Wojennej
 36. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska - Politechnika Warszawska