Pomiary Automatyka Robotyka jest czasopismem naukowo-technicznym obecnym na rynku od 1997 r. Przez 18 lat był wydawany jako miesięcznik, w którym publikowane były materiały promocyjne, relacje z targów i innych imprez, reklamy, a także artykuły naukowe. Wydawany obecnie kwartalnik zawiera artykuły recenzowane prezentujące wyniki teoretyczne i praktyczne prowadzonych prac naukowo-badawczych w zakresie szeroko rozumianej automatyki, robotyki i metrologii.

Najnowszy numer PAR (12/2014)

PAR 12/2014
CZYTAJ NUMER ONLINE

Temat numeru PLC i HMI – razem czy osobno?

Wizualizacja i sterowanie w duecie lub indywidualnie28

Ergonomia i bezpieczeństwo – dwie koncepcje doboru komputerów panelowych49

Aplikacje

Elastyczna produkcja oraz proste okablowanie dzięki RFID oraz IO-Link50

System monitoringu parametrów technologicznych dla przepompowni i wodociągów lokalnych w Łodzi54

Nauka

Systemy SCADA w środowisku Android95

Rozwiązania sprzętowe i programowe w sterowaniu robotami rehabilitacyjnymi Renus100