Pomiary Automatyka Robotyka jest czasopismem naukowo-technicznym obecnym na rynku od 1997 r. Przez 18 lat był wydawany jako miesięcznik, w którym publikowane były materiały promocyjne, relacje z targów i innych imprez, reklamy, a także artykuły naukowe. Wydawany obecnie kwartalnik zawiera artykuły recenzowane prezentujące wyniki teoretyczne i praktyczne prowadzonych prac naukowo-badawczych w zakresie szeroko rozumianej automatyki, robotyki i metrologii.

Najnowszy numer PAR (2/2015)

PAR 2/2015
CZYTAJ NUMER ONLINE