Redakcja

Redakcja
prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński – redaktor naczelny
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska – z-ca redaktora naczelnego

Zespół redakcyjny
dr inż. Jerzy Borzymiński
prof. Wojciech Grega – automatyka
prof. Krzysztof Janiszowski
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska – redaktor merytoryczny/statystyczny
dr inż. Michał Nowicki – mechatronika
prof. Mateusz Turkowski – metrologia
prof. Cezary Zieliński – robotyka

Skład i redakcja techniczna
Ewa Markowska

Wydawca
Sieć Badawcza Łukasiewicz − Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa