Studenckie Koło Naukowe Cybernetyki

System automatycznych pomiarów rynometrycznych (3)

Saturday December 18 2010

W poprzednich artykułach omówiono aspekty antropologiczne i techniczne systemu. Najpierw przybliżono kwestie biologiczne i medyczne dotyczące pomiarów ludzkiego ciała. Dalej pokazano możliwe podejścia sprzętowe oraz scharakteryzowano dane pozyskiwane ze skanerów trójwymiarowych. W tej części omawiana jest kluczowa kwestia rozważana przy projektowaniu systemu: metoda analizy danych. Wprowadzona zostanie klasyfikacja metod i technik analizy obrazów trójwymiarowych, a następnie omówiona pierwsza z rozważanych grup podejść.

System automatycznych pomiarów rynometrycznych (1)

Tuesday May 18 2010

Rozwój nowoczesnych technologii przekłada się na ich stosowanie w coraz to nowych obszarach ludzkiej działalności. Mimo to wciąż pozostają obszary, w których dominuje metodyka opracowana na początku XX, a nawet w XIX wieku. Jedną z takich dziedzin jest antropometria – technika pomiarów ludzkiego ciała.