Contact

Editorial Office

Pomiary Automatyka Robotyka
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel. 22 8740 146
nauka@par.pl
www.par.pl