Strategie sterowania modelem protezy ręki z wykorzystaniem miopotencjałów

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Artur Gmerek Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań nad sterowaniem protez układu ruchowego czlowieka z wykorzystaniem miopotencjałów (sygnałów EMG). Na początku publikacji autor prezentuje podstawowe zagadnienia elektromiograficzne wykorzystywane w prezentowanych dalej badaniach. Testy były przeprowadzone na specjalnie w tym celu zbudowanym prostym manipulatorze imitującym ludzką rekę. Badane były trzy algorytmy sterowania, wykorzystujące miopotencjały jako sygnały wejściowe. Zaproponowane metody mogą być użyte do sterowania rożnego typu urządzeniami, a w szczególności protezami ludzkich kończyn.

Słowa kluczowe

miopotencjał, sterowanie

Control methods using myopotentials for the model of hand prosthesis

Abstract

This paper presents experimental results on controlling the modelof hand prosthesis with the use of myopotentials (EMG signals). Author provides some basic information on an electromyography followed by description of control methods proposed in the project, and experimental results. All tests were made on the laboratory-built model of human arm. Three different algorithms using myopotentials as inputs were proposed and tested. All methods can be used to control various devices, and particularly externally powered prostheses.

Keywords

control, myopotential

Bibliografia

  1. De Luca C.J.: Electromyography. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, (John G. Webster, Ed.) John Wiley Publisher, p. 98-109, 2006.
  2. De Luca C. J.: The Use of Surface Electromyography in Biomechanics, 1997.
  3. Bober T., Zawadzki J.: Biomechanika układu ruchu człowieka, Wrocław 2004.
  4. [www.delsys.com] - materiały naukowe i dydaktyczne.
  5. Zimmer A., Englot A.: Identyfikacja obiektów i sygnałów, Kraków 2005.