Miniaturowe, dwuosiowe czujniki pola magnetycznego z rdzeniami z magnetyków amorficznych

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Piotr Frydrych *, Roman Szewczyk **, Jacek Salach *, wyślij Krzysztof Trzcinka ** * Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej ** Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję budowy dwuosiowych, transduktorowych czujników pola magnetycznego z rdzeniami z taśmy amorficznej. Jednocześnie przedstawiono nowatorską metodę kształtowania i badania charakterystyk magnesowania rdzeni ramkowych z taśmy amorficznej, wykorzystywanych jako rdzenie badanych czujników. Metoda ta umożliwia pomiar anizotropii magnetycznej rdzenia. Informacja o wartości anizotropii jest niezbędna przy budowie czujników dwuosiowych, a opisane do tej pory metody nie umożliwiały tego typu pomiarów.

Słowa kluczowe

anizotropia magnetyczna, czujniki pola magnetycznego

Miniaturized, two axis magnetic field sensors with amorphous alloy cores

Abstract

Paper presents new conception of two-axis, fluxgate magnetic field sensors for measurements of Earth's magnetic field. Developed sensors utilizes soft amorphous alloys. Moreover paper presents new methodology of shaping and testing of magnetic characteristics of frame-shaped amorphous alloys cores utilized in such sensors. Presented methodology of testing enables direct measurements of magnetic anisotropy of amorphous alloy, what is required for development of two-axis fluxgate sensors.

Keywords

magnetic anisotropy, magnetic field sensors

Bibliografia

 1. M. G. Drahor, T. Kurtulmus, M. Berge, M. Hartmann M. Speidel „Magnetic imaging and electrical resistivity tomography studium in a Roman military installation fund in Satala archeological site, northeastern Anatolia, Turkey” Journal of Archeological Science 35 (2008) 259.
 2. R. Szewczyk, J. Salach, A. Bieńkowski, R. Kłoda, M. Safinowski „Testing of the three axis magnetometers for measurements of the earth magnetic field” Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems 4 (2009) 96.
 3. P. Ripka, A. M. Lewis, J. Kubik „Mine Detection in Magnetic Soils” Sensor Letters 5 (2007) 15-18.
 4. S. Tumański „Cienkowarstwowe czujniki magnetorezystancyjne” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
 5. Z. Dunajski „Biomagnetyzm”, WKŁ, Warszawa,1990.
 6. D. Gordon, R. Brown, J. Haben „Methods for measuring the magnetic field” IEEE Trans. Magn. 8 (1972) 48.
 7. P. Ripka “Review of fluxgate sensors” Sensors and Actuators A33 (1992) 129.
 8. S. Tumański „Czujniki pola magnetycznego - stan obecny i kierunki rozwoju” Przegląd Elektrotechniczny 2 (2004) 74.
 9. P. Ripka „Magnetic Sensors and Magnetometers” Artech 2001.
 10. R. O’Handley “Modern magnetic materials - principles and applications” John Wiley & sons, 2000.
 11. F. Primdahl “The fluxgate mechanism” IEEE Trans. Magn .6 (1970) 376.
 12. G. Musmann, Y. Afanasiev „Fluxgate magnetometers for space research” BoD, 2010.
 13. E. Tremolet „Magnetostriction” CRC Press, London, 1992.