Wyrażanie niepewności pomiaru w dokumentach Międzynarodowego Biura Miar

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Paweł Fotowicz Główny Urząd Miar

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Omówiono sposób wyrażania niepewności pomiaru przedstawiony w pakiecie dokumentów firmowanych przez Międzynarodowe Biuro Miar. Wspólny Komitet ds. Przewodników Metrologii opracowuje dziewięć dokumentów tworzących podstawowy kanon dotyczący opracowania danych pomiarowych. Dziełom tym towarzyszy nowa terminologia związana z wyrażaniem niepewności pomiaru.

Słowa kluczowe

metrologia, niepewność pomiaru, terminologia

Expression of measurement uncertainty in documents of International Bureau of Weights and Measures

Abstract

Expression of measurement uncertainty in documents edited by International Bureau of Weights and Measures is discussed. Joint Committee for Guides in Metrology prepares a nine documents created basic canon concerning evaluation of measurement data. The new terminology connecting the measurement uncertainty is associated with this documents.

Keywords

measurement uncertainty, metrology, terminology

Bibliografia

  1. Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100:2008.
  2. Evaluation of measurement data - Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” - Propagation of distributions using a Monte Carlo method. JCGM 101:2008.
  3. Evaluation of measurement data - An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents. JCGM 104:2009.
  4. International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms. JCGM 200:2008.