Dwuosiowy dżojstik dotykowy Haptic UZ 2-DOF/DC

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Paweł Bachman , Marcin Chciuk Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisano budowę i badania dwuosiowego aktywnego dżojstika dotykowego, w którym wykorzystano silniki prądu stałego jako elementy wywołujące uczucie dotyku.

Słowa kluczowe

sterowanie, urządzenia dotykowe

2-DOF haptic joystick Haptic UZ 2-DOF/DC

Abstract

The article describes the construction and research of 2-DOF active haptic joystick, which uses DC motors as components that cause a sense of touch.

Keywords

control, haptic device

Bibliografia

  1. Chciuk M., Milecki A., Myszkowski A.: Applications of magnetorheological brakes in manual control of lifting devices and manipulators. „Journal of Physics: Conference Series”, 2009, Vol. 149.
  2. Gawłowicz P., Chciuk M., Bachman P.: Robot sterowany trzyosiowym dżojstikiem dotykowym z cieczą magnetoreologiczną. „Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2009, 703-709.
  3. Milecki A., Bachman P., Chciuk M.: Control of a small robot by haptic joystick with magnetorheological fluid. Mechatronic Systems and Materials - MSM 2011: 7th International Conference. Kaunas, Litwa, 2011.
  4. Milecki A., Chciuk M., Bachman P., Sterowanie dwuosiowym podnośnikiem elektrohydraulicznym przy pomocy dżojstika dotykowego z cieczą MR. „Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2011, 735-743.
  5. Milecki A., Chciuk M., Bachman P.: Zastosowanie liniowego dżojstika dotykowego do sterowania napędem elektrohydraulicznym, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2011, 744-753.