Model matematyczny optymalizacji kosztów w łańcuchu dostaw

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Paweł Sitek , Jarosław Wikarek Politechnika Świętokrzyska w Kielcach; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono autorski model optymalizacji łańcucha dostaw z punktu widzenia operatora logistycznego. Model został sformułowany w postaci zagadnienia programowania liniowego całkowitoliczbowego z funkcją celu określającą koszty dystrybutora, producenta oraz transportu. Przeprowadzono szczegółową dyskusję modelu z omówieniem ograniczeń, parametrów i zmiennych decyzyjnych. Dodatkowo w artykule zaprezentowano aktualny stan outsourcingu usług logistycznych.

Słowa kluczowe

optymalizacja, programowanie całkowitoliczbowe, łańcuch dostaw

Mathematical model of optimization in supply chain

Abstract

The article presents the author’s model of supply chain optimization in terms of logistics operator. The model was formulated as an integer linear programming problem with objective function specifies the cost of a distributor, manufacturer, and transportation. A detailed discussion of the discussion of model constraints, parameters and decision variables. In addition, the article presents the current state of logistics outsourcing.

Keywords

mixed integer linear programming, optimization, supply chain

Bibliografia

  1. Ciesielski M. (red.): Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
  2. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E.: Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies. McGraw-Hill, ISBN 978-0-07-119896-7, New York 2003.
  3. Shapiro J.F.: Modeling the Supply Chain, ISBN 978-0-534-37741, Duxbury Press 2001.
  4. Koźlak A.: Innowacyjne modele biznesowe w prowadzeniu działalności logistycznej, „Logistyka” nr 3, 2009.
  5. Schrijver A.: Theory of Linear and Integer Programming. ISBN 0-471-98232-6, John Wiley & sons. 1998.
  6. Wagner H.: Badania Operacyjne, PWE, Warszawa 1980.
  7. [www.lindo.com].
  8. [www.ibm.com].