Budowa i przykładowe zastosowanie stanowiska pomiaru i rejestracji prądów i napięć w instalacjach trójfazowych

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Waldemar Uździcki , wyślij Marcin Chciuk , Paweł Bachman , Remigiusz Aksentowicz Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisane jest stanowisko do pomiarów i rejestracji podstawowych parametrów sieci trójfazowych. Opisano w nim budowę stanowiska pomiarowego a następnie zależności matematyczne dotyczące mierzonych sygnałów. W końcowej części artykułu przedstawiono wyniki przykładowych pomiarów.

Słowa kluczowe

moc, napięcie, pomiary, prąd, rejestracja, sieć trójfazowa, siła skrawania

Design and sample application stand of measurement and registration currents and voltages in three-phase mains

Abstract

This paper describes a stand to measure and record the basic parameters of the three-phase mains. Describes the construction of measuring stand and mathematical relations of the measured signals. Finally, the paper presents the results of the sample measurements.

Keywords

current, cutting forces, measurement, power, recording, three-phase mains, voltage

Bibliografia

  1. Bolkowski S., Elektrotechnika. WSiP, Warszawa 2005.
  2. Tumański S., Technika pomiarowa, WNT, Warszawa 2007.
  3. Czarnecki L., Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć, 2005.