Struktura niezawodnościowo-eksploatacyjna elektronicznego systemu bezpieczeństwa

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_215/65

wyślij Waldemar Szulc Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotne problemy niezawodnościowo-eksploatacyjne dotyczące układów elektronicznego systemu bezpieczeństwa (ESB). Zaprezentowano strukturę elektronicznego systemu bezpieczeństwa. Zawarto ogólne informacje dotyczące budowy i zasad działania ESB ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony obiektów o szczególnym charakterze. Podano także przykładowe rozwiązanie ESB spotykane w praktycznych rozwiązaniach. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań długofalowych, które umożliwiły określenie istotnych wskaźników eksploatacyjnych i niezawodnościowych, tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania ESB (systemu).

Słowa kluczowe

czujnik, Elektroniczny System Bezpieczeństwa, niezawodność, sterowanie

Reliability and Operation Aspects of Structure of Electronic Security System

Abstract

The paper presents important reliability and operation aspects of Electronic Security System units, as well as their structure. As the result of the extensive long-term research done by the author, the reliability and operation
indicators important for the proper functioning of electronic safety systems have been identified. Particular attention was paid to the needs of the objects of special character.

Keywords

indicator, operation aspects, reliability, security

Bibliografia

  1. Dunstone T., Yager N., Biometric System and Data Analysis, Springer, 2009. DOI: 10.1007/978-0-387-77627-9.
  2. Dąbrowski T., Będkowski L., Podstawy Eksploatacji, cz. II. Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, WAT, Warszawa 2006.
  3. Harwood E., DIGITAL CCTV. A Security Professional’s Guide, Butterworth Heinemann, 2007.
  4. Hołyst B., Terroryzm, tom 1 i 2. Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
  5. Szulc W., Rosiński A., Informatyczny sposób nadzoru i zarządzania zintegrowanym elektronicznym systemem bezpieczeństwa dla wybranego obiektu specjalnego znaczenia [w:] Hołyst B., Pomykała J., Patejko P. Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, PWN, Warszawa 2014.
  6. Norma PN-EN 50132-7:2003: Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 7: Wytyczne stosowania.
  7. Norman T., Integrated security systems design, Butterworth Heinemann, 2007.
  8. Szulc W., Rosiński A., Problemy eksploatacyjno-niezawodnościowe rozproszonego systemu bezpieczeństwa, „Zabezpieczenia”, Nr 1 (47)/2006, wyd. AAT, Warszawa 2006.
  9. Tistarelli M., Li S.Z., Chellappa R., Handbook of Remote Biometrics for Surveillance and Security, Springer-Verlag 2009.
  10. Szulc W., Problemy niezawodnościowo-eksploatacyjne układów zasilających elektroniczne systemy bezpieczeństwa, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 1/2012, 54–63.