Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa metodą dynamiczną

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_218/55

wyślij Krzysztof Mianowski*, Wojciech Kaczmarek**, Grzegorz Kamiński**, Rafał Rosołek**, Marcin Stańczuk** * Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej ** Bio.morph, Sp. z o.o., ul. Walecznych 61, 03-920 Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono oryginalne opracowane przez autorów stanowisko do ćwiczeń kręgosłupa, pozwalające na samodzielną rehabilitację pod kontrolą fizjoterapeuty oraz na bieżącą kontrolę kinematyki i dynamiki kręgosłupa człowieka. Opracowany i wykonany w ramach projektu Dynamiczny Korektor Kręgosłupa DKK oraz opracowana metodyka badawcza i nowa metoda rehabilitacji mogą przyczynić się do lepszego poznania przyczyn powstawania skolioz, ale przede wszystkim do skuteczniejszego ich leczenia i poprawy kondycji fizycznej osób z niesprawnościami na tym tle. Dynamiczny Korektor Kręgosłupa ma być urządzeniem do nowoczesnej diagnostyki i terapii zespołów bólowych i zaburzeń funkcji kręgosłupa przy minimalizacji zagrożeń dla zdrowia pacjenta, związanych z zażywaniem znieczulających środków farmakologicznych.

Słowa kluczowe

niepełnosprawność układu ruchu, rehabilitacja kręgosłupa, skoliozy idiopatyczne

The Stand for Rehabilitation of the Human Spine

Abstract

Humans needs of the systematical exercises to keep normal, and good physical condition of human body. Absence of normal daily motions and exercises will loss of mass of muscles with disappearance of muscles and gradual, systematical decreasing of elasticity and strenghteness of bones and of ponds as a consequence of decalcification. Man by executing usual everyday practical acts, executes a physical effort (power), what assures keeping of his physical form in certain average level. It should be ascertain, that to keep normal full physical form, the man should demand of additional exercises in an open area (in fresh air) as walking, cycling, running, swimming, individual and team games for example in weekly cycle. It demands of special stands and devices for executing physical exercises with actual monitoring of the stand parameters and of human body conditions. Such an equipment should be highly functional, safe and easy in service. Till now the main attention was subjected to muscles of human extremities: upper – hands with hands and lower – legs with feets. Actually we now, that the spinal muscular system is very important too. To keep good condition of muscles and joints of spine, it is good to execute exercises in which muscles and joints of spine initialised dynamical game of ponds with rotational motions. The originally invented stand for exercises of spine muscles and ponds is presented in the paper. Special equipment allow to continuous measure of actual states of kinematics and dynamics of the human spine.

Keywords

dynamic correction of human spine, rehabilitation of the human spine, treatement of scoliosis

Bibliografia

 1. Będziński R., Biomechanika Inżynierska, Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 2. Freddy M. Kaltenborn., Kręgosłup – badanie manualne i mobilizacja, Wyd. Rolewski, Toruń 1998.
 3. Frisch H., Roex J., Terapia manualna, PZWL, Warszawa, 2001,
 4. Gasik R., Styczyński T., Niektóre cechy szczególne przebiegu klinicznego zespołów bólowo-korzeniowych wywołanych dyskopatią lędźwiową u chorych z otyłością, „Reumatologia”, Vol. 43, Nr 5, 2005, 53-239.
 5. Gasik R., Wiek chorych a ból krzyża, “Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”, 2005, 39(4);53-239,
 6. Kaczmarek W., Patent P 363420 – Urządzenie do Dynamicznej Korekcji Kręgosłupa,
 7. Kaczmarek W., Patent P 363419 – Ortopedyczny Korektor Krzywizn,
 8. Kaczmarek W., Patent P 275968 – Urządzenie do masowania,
 9. Kaczmarek W., Patent WZ 11527 – Poduszka korekcyjno-wyciągowa,
 10. Kiwerski J., Urazy kręgosłupa odcinka szyjnego, PZWL, Warszawa, 1993,
 11. Lewit K., Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu, PZWL, Warszawa, 1984,
 12. Mianowski K., Nawrat Z., Perspectives of medical robotics evolution in Poland in the beginning of twenty first century, Proceedings of MMAR’02, Szczecin 2002.
 13. Mianowski K., Manipulator POLMAN 3X2 do zastosowań neurochirurgicznych, Mat. Konf. AUTOMATION 2003, Wyd. PIAP, Warszawa 2003, s. 378-389,
 14. Mianowski K.: Projektowanie manipulatorów medycznych z wykorzystaniem modeli wirtualnych, WKiŁ, W-wa 2005, t. 2, s.131-138,
 15. Neumann H. D.: Medycyna manualna. PZWL. Warszawa, 1992 (tabele),
 16. Zembaty A. (red.), Fizjoterapia, PZWL, Warszawa 1987.
 17. Dega W. (red.): Ortopedia i rehabilitacja, PZWL, Warszawa 1983.
 18. Szprynger J., Sozańska G.: Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii, Wyd. Czelej Lublin,
 19. Styczyński T., Gasik R.: Clinical consideration of the hips function in the patients with lumbar spine discopathy, European Spine Journal 2002, August (11), Suppl. 1:33,
 20. Styczyński T.: Przyczyny i następstwa niepowodzeń w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i dyskopatii z uszkodzeniem układu nerwowego, Reumatologia 2003, 4:348-351,
 21. Styczyński T.: Zwyrodnieniowa stenoza kanału kręgowego z objawami klinicznymi chromania neurogennego. Patomechanizm rozwoju objawów klinicznych i implikacje terapeutyczne, Reumatologia 2004, 1:59-63,
 22. Tylman D., Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa, PZWL, Warszawa 1972.