Implementacja niekonwencjonalnych regulatorów PID w sterowniku programowalnym

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_223/31

Wojciech Gruk, Szymon Habecki, wyślij Robert Piotrowski Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Nieustanny rozwój systemów sterowania oraz szeroko pojętej automatyki sprawia, że coraz więcej procesów kontrolowanych jest bez udziału człowieka. Problemem są jednak złożone obiekty o charakterystycznych cechach, które uniemożliwiają zastosowanie klasycznych regulatorów, w szczególności regulatora PID. W artykule zaprezentowano wybrane zmodyfikowane algorytmy regulatora PID wraz z ich implementacją w sterowniku programowalnym. W celu weryfikacji zamodelowano i przetestowano układy sterowania, a całość połączono za pomocą pętli sprzętowej HIL i systemu SCADA.

Słowa kluczowe

niekonwencjonalne regulatory PID, pętla sprzętowa, SCADA, sterownik programowalny

Implementation of unconventional modified PID controllers in PLC

Abstract

Constant development of control systems and automation means that more and more processes are controlled without significant human participation. Complex objects with characteristic features often cause problems with implementation of classic, simple control algorithms, especially PID controller. The article presents selected modified PID algorithms and their implementation in the PLC. In order to verify algorithms control systems were modeled and tested. The whole was linked via hardware loop and the SCADA system.

Keywords

HIL, PLC controller, SCADA, unconventional PID controllers

Bibliografia

  1. Åström K., Hägglund T., PID Controllers: Theory, Design, and Tuning, (2nd Edition). Department of Automatic Control, Lund, Sweden 1995, 70–73.
  2. Świder Z., Trybus L., Rozszerzony algorytm PID dla przemysłowego regulatora temperatury z samostrojeniem,  „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 17, Nr 2, 2013, 432–435.
  3. Rajinikanth V., Latha K., Setpoint weighted PID controller tuning for unstable system using heuristic algorithm, “Archives of Control Sciences”, Vol. 22(LVII), No. 4, 2012, 481–505, DOI: 10.2478/v10170-011-0037-8.
  4. Johansson P., An Adaptive PPI Controller. MSc Thesis, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund 2001.
  5. Tatjewski P., Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych. Struktury i algorytmy. Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2002