Budowa modelu symulacyjnego regulatora przełączników zaczepów transformatora WN/SN - kompensacja prądowa

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_230/51

wyślij Jarosław Grzegorz Korpikiewicz Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, Zakład Strategii i Rozwoju Systemu

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule poruszono problem realizacji kompensacji prądowej w regulatorach przełączników zaczepów transformatora. Przedstawiono strukturę regulatora przełącznika zaczepów transformatora WN/SN. Szczegółowo opisano układ pomiarowy wraz z układem kompensacji prądowej. Zaproponowano nową realizację kompensacji prądowej. Utworzono w środowisku MATLAB/Simulink model symulacyjny analizowanej części regulatora do testów. Zaprezentowano wyniki testów potwierdzające poprawność pracy utworzonego modelu. Zaproponowano koncepcję nowej metody kompensacji prądowej uwzględniającą pomiary trójfazowej sieci elektroenergetycznej.

Słowa kluczowe

kompensacja prądowa, model symulacyjny regulatora przełącznika zaczepów, regulacja napięcia w sieci SN

Construction of a Simulation Model of the HV/MV Transformer Tap Changer Controller - Current Compensation

Abstract

The article presents the structure of the HV/MV transformer tap changer controller. All blocks of the regulator are described. The measuring system with the current compensation circuit is described in detail. A model was created in Simulink of the analyzed part of the regulator. Simplifications introduced – no block detection of the voltage correctness measurement. A simulation scheme was created to test the developed Simulink model. The results of tests confirming the correctness of the work of the created model are presented. The concept of a new method of current compensation considering the measurements of a three-phase power grid has been proposed.

Keywords

current compensation, simulation model of the tap-changer controller, voltage regulation in the MV network

Bibliografia

 1. Machowski J., Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
 2. Hellman W., Szczerba Z., Regulacja częstotliwości i napięcia w systemie elektroenergetycznym. Warszawa: Wydawnictwa  Naukowo-Techniczne, 1978.
 3. Czapla Ł., Ogryczak T., System zarządzania napięciem i mocą bierną obszaru sieci inteligentnej (SMART GRID), „Elektro.Info”, Nr 7–8, 2012.
 4. Joon-Ho C., Jae-Chul K., Advanced Voltage Regulation Method at the Power Distribution Systems Interconnected with Dispersed Storage and Generation Systems, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 15, No. 2, 691–696, 2000, DOI: 10.1109/PESS.2000.868793.
 5. Choi J.-H., Advanced Voltage Regulation Method of Power Distribution Systems Interconnected with Dispersed Storage and Generation Systems (Revised), IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, Vol. 16, No. 2, 329–334, 2001, DOI: 10.1109/61.915503.
 6. Joon-Ho Choi and Seung-Il Moon, The Dead Band Control of LTC Transformer at Distribution Substation, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 24, No. 1, 319–326, 2009.
 7. Huang S., Pillai J. R., Liserre M., Bak-Jensen B., Improving photovoltaic and electric vehicle penetration in distribution grids with smart transformer, IEEE PES ISGT Europe  2013, 1–5.
 8. Korpikiewicz J., Budowa modelu symulacyjnego regulatora przełączników zaczepów transformatora WN/SN – założenia i wymagania, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 22, Nr 2/2018, 67–76, DOI: 10.14313/PAR_228/67.
 9. Sobczak B., Rink R., Kompensacja prądowa w regulatorach napięcia generatorów systemowych – referat konferencyjny, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, Nr 32/2013, 127–130.
 10. Szczeciński P., Zajczyk R., Wpływ układu kompensacji prądowej na pracę generatora przy zmianach napięcia w KSE, „Acta Energetica”, Vol. 2, Nr 4, 77–82, 2010.
 11. Mesut E. Baran, Ming-Young Hsu, Volt/Var control at distribution substation, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 14, No. 1, 312–318, 1999.
 12. S. A. Lumel, Miernik parametrów sieci na szynę typu N43. Instrukcja obsługi. Lumel S.A., 2018.
 13. S. A. Lumel, N43 miernik parametrów sieci na szynę. Karta katalogowa. Lumel S.A., 2018.
 14. Polski Komitet Normalizacyjny, ‘PN-EN 61936-1:2011. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne.’ Polski Komitet Normalizacyjny, 2011.
 15. Driankov D., Hellendoorn H., Reinfrank M., Wprowadzenie do sterowania rozmytego. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996.