Zarządzanie jakością w instytutach badawczych

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_233/65

wyślij Krzysztof Stefański, Krystyna Chróst Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono problemy związane z opracowaniem i wdrażaniem systemu zarządzania jakością w instytutach badawczych oraz przedstawiono stan systemów zarządzania w krajowych instytutach badawczych na przykładzie instytutów skupionych w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Słowa kluczowe

analiza ryzyka, instytuty badawcze, zarządzanie jakością

Quality Management in Research Institutes

Abstract

The article introduces problems related to description and initiation of a quality management system in research institutes and presents the state of management systems in national research institutes on the example of institutes clustered in the Łukasiewicz Research Network.

Keywords

quality management, research institute, risk analysis

Bibliografia

  1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618.
  2. Koszlajda A., Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. Helion, Gliwice 2008, 41–42.
  3. Karbownik A., Wodarski K., Zarządzanie ryzykiem projektu w uczelni, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2014 Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 70.
  4. Prusak A., Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Wydawnictwo SAN, Tom XVI, Zeszyt 12, Część 2, 109–129.
  5. http://is.gliwice.pl/strona-cms/baza-wiedzy-bw
  6. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz Dz.U. 2019 poz. 534
  7. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668.