Ewolucja systemu do analizy różnicy bilansowej w dużej spółce dystrybucyjnej

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_234/55

wyślij Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika Opolska, Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane zależności stosowane w obliczeniach strat energii metodą statystyczną oraz metodą dokładniejszą, wykorzystującą wyniki pomiarów przepływów energii z liczników AMI zainstalowanych u odbiorców oraz liczników bilansujących zainstalowanych w stacjach SN/nN. Przedstawiono zasady funkcjonowania systemu do analizy różnicy bilansowej SARB i jego podstawowe funkcjonalności oparte na analizach statystycznych. Ze względu na coraz szersze możliwości wykorzystania informacji pochodzących z innych systemów informatycznych działających w spółce dystrybucyjnej, przedstawiono modyfikacje rozwojowe w zakresie współpracy z Systemem Zarządzania Majątkiem Sieciowym NAM oraz w zakresie współpracy z Bazą Pomiarową MDM realizując bilansowanie w oparciu o dane pomiarowe z liczników zdalnie odczytywanych, funkcjonującymi w dużej spółce dystrybucyjnej.

Słowa kluczowe

model sieci elektroenergetycznej, pomiary obciążenia, straty energii elektrycznej

Evolution of Application for Balance Difference Analysis in a Large Distribution Company

Abstract

The article reports the results of a study of the principles of the performance of the statistical system for balance difference analysis (SORB), its basic and new functionalities, modifications applied during its development and integration with the Network Asset Management System (ENAM) and the Measurement Data Management (MDM) in a distribution company. The system provides an output in the form of sets of coefficients, on the basis of which commercial losses are identified in the balance difference in individual branches of a distribution company and distribution networks with different voltage levels. Data on assets including distribution networks is collected in ENAM. The system also offers the possibility to develop topological network diagrams and single-line diagrams. The use of this information and the automation of the data acquisition process for the analysis of balance difference enables more frequent updates of the parameterization parameters of the network, as well as the development of new areas in them established for the analysis of the balance difference analysis. The interaction between the system applied for the analysis of the balance difference with MDM will enable the full exploitation of measurement data, involving the use of profiled data – registration counted over the periods of 15 minutes of energy use by electronic energy meters equipped with data transmission links. Such meters are applied in the HV distribution network and the MV distribution network based on the energy measurements in MV/LV transformers in the locations of LV stations. Ultimately, the measurements will cover all MV/LV stations and recipients connected to the MV network. 

Keywords

electric energy losses, loads measuring, power network model

Bibliografia

  1. Kaszowska B., Włóczyk A., Agregacja wolumenu strat energii elektrycznej w transformatorach dla zadanych obszarów i przedziałów czasowych. „Rynek Energii”, Nr 2, 2012, 69–72.
  2. Jeziorny D., Kaszowska B., Nowak D., Włóczyk A., Integracja danych pomiarowych i systemu zarządzania majątkiem sieciowym do obliczeń strat energii elektrycznej. Rynek energii elektrycznej. Rozwój i eksploatacja. Monografie – Politechnika Lubelska. Lublin, 2017.
  3. Praca zb. (pod red. J. Kulczyckiego), Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. PTPiREE, 2009.
  4. Kaszowska B., Włóczyk A., Integration of Application Employed for Balance Difference Analysis with Network Asset Management and Measurement Data Management Systems in a Large Distribution Company. Modern Electric Power Systems, 2019.