Problems of Active Dynamic Thermography Measurement Standardization in Medicine

eng Artykuł w języku angielskim DOI: 10.14313/PAR_241/51

wyślij Antoni Nowakowski Gdańsk University of Technology, Department of Biomedical Engineering

Pobierz Artykuł

Abstract

Reliability of thermographic diagnostics in medicine is an important practical problem. In the field of static thermography, a great deal of effort has been made to define the conditions for thermographic measurements, which is now the golden standard for such research. In recent years, there are more and more reports on dynamic tests with external stimulation, such as Active Dynamic Thermography, Thermographic Signal Reconstruction or Thermal Tomography. The subject of this report is a discussion of the problems of standardization of dynamic tests, the choice of the method of thermal stimulation and the conditions determining the credibility of such tests in medical diagnostics. Typical methods of thermal stimulation are discussed, problems concerning accuracy and control of resulting distributions of temperature are commented. The best practices to get reliable conditions of measurements are summarized.

Keywords

active dynamic thermography, dynamic thermal tests, standardization, thermal tomography, thermographic signal reconstruction

Problemy standaryzacji pomiarów w Aktywnej Termografii Dynamicznej w medycynie

Streszczenie

Wiarygodność diagnostyki termograficznej w medycynie stanowi ważny problem praktyczny. W zakresie statycznej termografii w podczerwieni włożono sporo wysiłku, by zdefiniować warunki pomiarów termograficznych, co stanowi obecnie złoty standard takich badań. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej doniesień dotyczących badań dynamicznych z pobudzeniem zewnętrznym, takich jak ADT, TSR czy tomografia termiczna. Przedmiotem niniejszego doniesienia jest dyskusja problemów standaryzacji badań dynamicznych, wyboru sposobu pobudzenia termicznego i warunków decydujących o wiarygodności takich badań w diagnostyce medycznej.

Słowa kluczowe

aktywna termografia dynamiczna, dynamiczne testy termiczne, rekonstrukcja sygnału termograficznego, standaryzacja, termografia termiczna

Bibliografia

 1. Diakides M., Bronzino J., Peterson D. (eds.), Medical Infrared Imaging: Principles and Practices, CRC Press, 2012.
 2. Maldague X., Theory and Practice of Infrared Technology for Non-Destructive Testing, J. Wiley & Sons, Inc., New York 2001.
 3. Chmielewski L., Kulikowski J.L., Nowakowski A., Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, Vol. 8, Obrazowanie biomedyczne, 14, Nowakowski A., Wróbel Z. (ed.), Termografia podczerwieni w diagnostyce medycznej, 475–614; Vol. 15, Nowakowski A., Kaczmarek M., Hryciuk M., Tomografia termiczna, 615–696, AOW EXIT, 2003.
 4. Kaczmarek M., Nowakowski A., Active IR-Thermal Imaging in Medicine, “Journal of Nondestructive Evaluation”, Vol. 35, No. 19, Springer, DOI 10.1007/s10921-016-0335-y, 2016
 5. Nowakowski A., Quantitative Active Dynamic Thermal Imaging and Thermal Tomography in Medical Diagnostics [In:] Diakides N., Bronzino J. (ed.), Medical Infrared Imaging, CRC, 2008
 6. Ammer K., Ring F.E., Standard Procedures for Infrared Imaging in Medicine, 22.1–22.14, [In:] Diakides N., Brozino J.D., ed., Medical Infrared Imaging, CRC Press, 2008.
 7. IEC/ISO. IEC 80601-2-59: Particular requirements for the basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening. Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission (IEC)/International Organization for Standardization (ISO); 2017.
 8. Schaefer G., Storage and Retrieval of Medical Thermograms, 23.1-23.15, [In:] Diakides N., Brozino J.D., ed., Medical Infrared Imaging, CRC Press, 2008.
 9. Pennes H.H., Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting human forearm, “Journal of Applied Physiology”, No. 1, 1948, 93–122, DOI: 10.1152/jappl.1948.1.2.93.
 10. Eberhart C., Heat transfer in medicine and biology, Analysis and applications, Vol. 1, Plenum Press, London, 1985.
 11. Balageas D.L., Roche J.M., Leroy F.H., Liu W.M., Gorbach A.M., The thermographic signal reconstruction method: a powerful tool for the enhancement of transient thermographic images, “Biocybernetics and Biomedical Engineering”, Vol. 35, No. 1, 2015, 1–9, DOI: 10.1016/j.bbe.2014.07.002.
 12. Kaczmarek M., Nowakowski A., Aktywna Termografia Dynamiczna – przetwarzanie serii obrazów w diagnostyce medycznej, [In:] Nowakowski A.Z., Kaczmarek M., Królicki L., Kulikowski J.L. ed.: Inżynieria biomedyczna – podstawy i zastosowania, Vol. 8, 479-504, Obrazowanie biomedyczne, AOW EXIT, 2020.