Program sterujący wiertarko-frezarką na podstawie danych z plików DXF

pol Article in Polish DOI:

Maciej Stramski , send Krzysztof Tomczewski Politechnika Opolska, Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, SKN SPEKTRUM

Download Article

Streszczenie

W artykule omówiono program umożliwiający sterowanie pracą wiertarko-frezarki za pomocą komputera w czasie rzeczywistym.

Słowa kluczowe

cnc, oprogramowanie sterujące, sterowanie numeryczne

Bibliography

  1. [www.nxp.com/acrobat_download/literature/9398/39340011.pdf] - The I2C-Bus Specification. 2000. 
  2. Woszek R., Pszczółka A.: Wiertarka pozycyjna sterowana numerycznie. Praca dypl. Politechnika Opolska, Opole 2005. 
  3. Białek R.: Układ sterowania wiertarką pozycyjną na bazie mikroprocesora Cypress. Praca dypl. Politechnika Opolska, Opole 2008. 
  4. Stramski M.: Program sterujący frezarko-grawerką na podstawie danych pochodzących z AutoCAD. Praca dypl. Politechnika Opolska, 2009. 
  5. [http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/dxf/] - Auto-CAD 2000 DXF Reference. Autodesk, 1999. 
  6. Walczak K.: Przykłady zastosowań. C++ Borland Builder. Wydawnictwo W&W, 2001. 
  7. [http://www.logix4u.net/inpout32.htm/] - inpout32.dll.