System automatycznych pomiarów rynometrycznych (6)

pol Article in Polish DOI:

send Tomasz Kuśmierczyk Studenckie Koło Naukowe Cybernetyki, Politechnika Warszawska

Download Article

Streszczenie

Celem projektowanego systemu jest analiza i rozpoznawanie obrazów trójwymiarowych twarzy. Wykorzystując dostępne metody analizy i narzędzia algorytmiczne, dąży się do pozyskania z danych pochodzących ze skanerów 3D informacji dotyczących wymiarów nosa. Artykuł prezentuje innowacyjny pomysł zastosowania deskryptorów punktów w połączeniu z metodami uczenia maszynowego do detekcji wybranych obszarów w skanach 3D. W pracy opisano algorytmu i omówiono różne jego aspekty, pokazano również praktyczne rezultaty zastosowania algorytmu do analizy twarzy.

Słowa kluczowe

chmura punktów, rozpoznawanie twarzy, spin images, uczenie maszynowe

Automatic nose measurement system, part 6

Abstract

The purpose of designed system is to analyze and recognize three-dimensional face images. Using known techniques, algorithms and tools I am aiming to retrieve nose parameters directly from 3D scans. Current part is devoted to describe three important procedures that greatly help in 3D images recognition. First of them is estimation of normal vectors using Principal Component Analysis. Another one is bad points' filtering. Using direct and indirect connectivity points are clustered into sub-clouds and then verified. Last procedure is used to sample cloud of points. Shown algorithms allows for obtaining samples of desired characteristics.

Keywords

cloud of points, filtering, normal vector estimation, PCA, resampling

Bibliography

  1. Klasing K., Althoff D., Wollherr D., Buss M.: Comparison of Surface Normal Estimation Methods for Range Sensing Applications ICRA 09, IEEE Conference on Robotics and Automation, p. 3206-3211.
  2. [http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis] - Principal component analysis.
  3. Sitnik R.: A fully automatic 3D shape measurement system with data export for engineering and multimedia systems. PhD thesis, Politechnika Warszawska, Warszawa 2002.
  4. Kuśmierczyk T.: Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy. Praca inżynierska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
  5. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_%C3%B3sernkowe] - Drzewo ósemkowe.