Model promieniowego pasywnego łożyska magnetycznego

pol Article in Polish DOI:

send Krzysztof Falkowski Wojskowa Akademia Techniczna

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiona jest analityczna metoda wyznaczania charakterystyki statycznej łożyska pasywnego. Do wyznaczenia modelu analitycznego wykorzystany został model pętli kołowej z prądem molekularnym. Korzystając z zależności matematycznych można oszacować maksymalne obciążenie łożyska magnetycznego w zależności od położenia wirnika w szczelinie powietrznej. W artykule przedstawiona została konstrukcja pasywnego łożyska magnetycznego oraz zależność siły magnetycznej od położenia wirnika w szczelinie powietrznej. Ponadto przedstawione są charakterystyki statyczne wyznaczone metodą elementów skończonych i eksperymentalnie.

Słowa kluczowe

charakterystyka statyczna, model pętli z prądem molekularnym, pasywne łożysko magnetyczne, współczynnik sztywności

The model of the passive magnetic bearing

Abstract

There is presented analytical method estimation of the static characteristic of the passive magnetic bearing. The loop with molecular current model is used to obtain the analytical model. The characteristic decides about the load of the passive bearing. The change of magnetic force is proportional to position the rotor in the air gap of bearing. In the paper is presented construction of the passive magnetic bearing and analytically relationship between position the rotor in the air gap and magnetic force. The author is present relationship between the static characteristic estimated by finite element method and experiment.

Keywords

loop with molecular current model, passive magnetic bearing, static characteristic, stiffness coefficient

Bibliography

  1. Andrews C.M.: “Understanding Permanent Magnets”, TechNotes, Group Arnold, 1998.
  2. Falkowski K., Gosiewski Z.: “Wielofunkcyjne łożyska magnetyczne”, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2003.
  3. Falkowski K., Henzel M.: The high efficiency radial passive magnetic bearing, The 5th International Conference “Mechatronic Systems and Materials”, Vilno 2009.
  4. Falkowski K.: “The Identification Dynamic Characteristic of the Passive Magnetic Bearing with Halbach Array”, The 6th International Conference “Mechatronic Systems and Materials”, 2010.
  5. Griffiths D.J.: “Wprowadzenie do elektrodynamiki”, PWN, 2005.
  6. Yonnet J.P.: „Passive Magnetic Bearing with Permanent Magnet”, IEEE Transactions On Magnetic, Vol. MAG-14, No 5, 1978.
  7. Ravaud R., Lemarquand G., Lemarquad V.: „Force and Stiffness of Passive Magnetic Bearing Using Permanent Magnets. Part 1: Axial Magnetization”, IEEE Transactions On Magnetic, Vol. 45, No 7, 2009.
  8. Ravaud R., Lemarquand G., Lemarquad V.: „Force and Stiffness of Passive Magnetic Bearing Using Permanent Magnets. Part 2: Radial Magnetization”, IEEE Transactions On Magnetic, Vol. 45, No 9, 2009.
  9. Zahn M.: “Electromagnetic Field Theory: A Problem Solving Approach”, Second edition, Krieger Publishing Company, 2003.