Improving the energy efficiency of pneumatic extraction systems by automating the process of air flow rate adjustment

eng Article in English DOI:

send Waldemar Uździcki *, Remigiusz Aksentowicz *, Paweł Bachman *, Marcin Chciuk *, Ján Pavlovkin ** * University of Zielona Góra, Poland ** University of Matej Bel, Banská Bystrica, Slovakia

Download Article

Abstract

Istotnym problemem i zasadniczą wadą związaną z eksploatacją pneumatycznych instalacji odciągowych jest ich duża energochłonność. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia energii jest zastosowanie przetwornicy częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej silnika wentylatora. W artykule zaprezentowano układ automatycznej regulacji w oparciu o sprzężenie zwrotne od prędkości przepływu powietrza w przewodzie głównym instalacji. Zastosowane rozwiązanie skutecznie wpływa na poprawę efektywności energetycznej, czyli na zmniejszenie zużycia energii.

Keywords

air flow velocity, energy efficiency, feedback, pneumatic hood installation

Poprawa efektywności energetycznej pneumatycznej instalacji odciągowej poprzez automatyzację procesu regulacji prędkości przepływu powietrza

Streszczenie

An important problem and a fundamental flaw associated with the operation of pneumatic extraction systems is their high energy consumption. One way to reduce energy consumption is to use a frequency converter to adjust the speed of the fan motor. This paper presents an automatic control system based on feedback from the flow velocity of air in the main pipe system. The solution effectively helps improve the energy efficiency, that is, reduces energy consumption.

Słowa kluczowe

efektywność energetyczna, pneumatyczna instalacja odciągowa, prędkość przepływu powietrza, sprzężenie zwrotne

Bibliography

 1. Aksentowicz R., Uździcki W., Efektywność energetyczna instalacji pneumatycznego odwiórowania i odpylania, „Przemysł Drzewny”, 11/2010.
 2. Aksentowicz R., Uździcki W., Pomiary parametrów eksploatacyjnych pneumatycznych instalacji wyciągowych, „Przemysł Drzewny”, 7-8/2006.
 3. Blecken J., Optimierung der Staub- und Späneerfassung in stationären Holzbearbeitungsmaschinen, Vulkan-Verlag, Essen 2004.
 4. Dolny S., Instalacje transportu pneumatycznego i odpylania dla drzewnictwa, ”Przemysł Drzewny”, 10/2000.
 5. Dolny S., Transport pneumatyczny i odpylanie w przemyśle drzewnym, Akademia Rolnicza, Poznań 1999.
 6. Dolny S., Pomiary i regulacja instalacji wyciągowych, „Przemysł Drzewny”, 3/1985.
 7. Uździcki W., Tendencje w projektowaniu elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania, „Przemysł Drzewny”, 3/2002.
 8. Tureková I., Balog K., Flammability parameters of wood dusts, [in:] Proceedings of International Scientific Conference 12th CO-MAT-TECH 2004, Trnava, Slovak Republic, 2004.
 9. Tureková I., Balog K., Rizika prachu v Pracownom prostredi, ”Spectrum”, Vol. 8, No. 1, 2008.
 10. Tureková I., Kuraciana R., Prach a prachowzduchove zmesi, Ucebny text III, AlumniPress, Trnava, 2011.
 11. Materiały informacyjne firmy Airflow.
 12. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.