Measurement and analysis of pressure forces on pedals at driver's workplace

eng Article in English DOI:

Paweł Bachman *, send Marcin Chciuk *, Ján Pavlovkin ** * University of Zielona Góra, Poland ** University of Matej Bel, Banská Bystrica, Slovakia

Download Article

Abstract

This paper describes a method for measuring the pressure forces on the pedals in the bus. Shows the results and the analysis of the measurements, in terms of using them to determine the level of fatigue of the driver and his driving style.

Keywords

measurement pressure forces on pedals in a car

Pomiar i analiza sił nacisku na pedały na stanowisku kierowcy

Streszczenie

W artykule opisano metodę pomiaru siły nacisku na pedały w autobusie. Pokazano wyniki oraz przeprowadzono analizę pomiarów pod kątem wykorzystania ich do określenia stopnia zmęczenia kierowcy oraz jego stylu jazdy.

Słowa kluczowe

pomiar siły nacisku na pedały w samochodzie

Bibliography

  1. Burdzik R., Warczek J., Wpływ ciśnienia w ogumieniu i obciążenia pojazdu na ocenę skuteczności układu hamulcowego w warunkach stacji kontroli pojazdów, „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: Transport z. 66 Nr kol. 1825, Gliwice 2010.
  2. http://www.velleman.eu.
  3. http://zepwn.com.pl/_upload/products_files/karta_cl23_2009_11_19.pdf.
  4. http://www.automex.pl/prod/amx520/amx520.php
  5. http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/1996/114/DU19961140545.pdf Pozycja 1.