Model i projekt instalacji dla procesu wydobycia i wstępnego przygotowania gazu ziemnego

pol Article in Polish DOI:

send Robert Bączyk , Maciej Jóźwiak Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Download Article

Streszczenie

W niniejszej pracy opisano przebieg kolejnych etapów procesu wydobycia i wstępnego przygotowania gazu ziemnego; przedstawiono problematykę projektowania instalacji dla tego procesu oraz jego modelowanie. Zaprezentowano dobór urządzeń technologicznych i pomiarowych. Przedstawiono wyprowadzenia modelu matematycznego dla kolejnych etapów procesu. Przeprowadzono symulacje i zaprezentowano wyniki. Pracę zakończono podsumowaniem oraz wnioskami.

Słowa kluczowe

dobór nastaw regulatorów, projektowanie i modelowanie instalacji automatyki, redukcja ciśnienia, wydobycie gazu ziemnego

Model and design of installation for the process of extraction and preliminary preparation of natural gas

Abstract

In this paper we describe the subsequent steps of the process of extraction and preconditioning of natural gas. This paper discusses issues of the system design and its modeling. The choice of process equipment is presented. The paper presents the derivation of mathematical model of the process and the results of simulation are presented. At the end of the paper some conclusions are presented.

Keywords

extraction and preconditioning of natural gas, modeling, pressure reduction, selection of the controller parameters, simulation, system design

Bibliography

 1. Molenda J., Gaz ziemny paliwo i surowiec, WNT, Warszawa 1993.
 2. Engineering data book, Gas Processors Suppliers Association, Oklahoma 2004.
 3. J. M., Gas Conditioning and Processing, Campbell Petroleum Series, Oklahoma 1984.
 4. Perry R., Green D., Perry’s Chemical Engineers Handbook, McGraw-Hill, New York 2008.
 5. 94/9/EC ATEX95 Dyrektywa Rady Unii Europejskiej definiująca wymagania, jakie muszą spełniać produkty przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, wydana w 1994 r., obowiązuje od 2003 r.
 6. PN-EN 60079-11:2012 Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”.
 7. PN-EN 61511-3:2009 Bezpieczeństwo funkcjonalne - Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego - Część 3: Wytyczne do określania poziomów wymaganych nienaruszalności bezpieczeństwa.
 8. 8 [www.documentation.emersonprocess.com] - Control valve handbook - Fisher Controls International LLC 2005 (1 grudnia 2012).
 9. [www.markenberg.de] - Calculation of Pressure Regulators - Markenberg (1 grudnia 2012).
 10. [www.jflowcontrols.com] - Dokumentacje zaworów - JFlowControls (1 grudnia 2012).
 11. [pl.wikipedia.org] - Równanie Clapeyrona (1. grudnia 2012).
 12. [www.nist.gov] - Właściwości fizyczne gazów i cieczy - National Institute of Standards and Technology (1 grudnia 2012).