Production management with the use of digital factory tools

eng Article in English DOI:

send Dariusz Plinta Production Engineering Department, University of Bielsko-Biała, Poland

Download Article

Abstract

Contemporary computer technologies are the basic tools of the accumulation and exchange of information in enterprises. Software of the digital factory systems is becoming more commonly used in management processes. This paper focuses on the concept of digital factory, its principles, the ways and areas of application as well as benefits for industry.

Keywords

computer aided management systems, digital factory

Zarządzanie produkcją z wykorzystaniem narzędzi cyfrowej fabryki

Streszczenie

Współczesne technologie informatyczne są podstawowymi narzędziami gromadzenia i wymiany informacji w przedsiębiorstwach. Oprogramowanie „cyfrowej fabryki” jest coraz częściej stosowane w procesach zarządzania. W artykule przedstawiono koncepcję cyfrowej fabryki, zasady, sposoby i obszary jej stosowania, oraz korzyści dla przemysłu.

Słowa kluczowe

cyfrowa fabryka, komputerowe systemy wspomagania zarządzania

Bibliography

 1. Bahrami A., Dagli C., Design science, “Intelligent Systems in design and manufacturing” [in:] (ed.) Dagli C. and Kusiak A., ASME PRESS New York. 1994.
 2. Christman A., The Benefits of Digital Manufacturing, CIMdata, March 2003.
 3. Debnár R., Patay L., Horváth L., New technology for factory digitizing, Conference Production Engineering ‘2003. Bielsko-Biała 2003, 61-68.
 4. Digital Factory. GEDAS, Mladá Boleslav, 2005.
 5. Furmann R., Gregor M., Virtual design - how to be closer to the world class? Informatyka, Organizacja i Zarządzanie, University of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2005, 35-40.
 6. Gregor M. et al., Digital Factory, Research Project, No. 245/2006-3100-3210, Zilina 2006.
 7. Gregor M. et al., Virtual reality technology as a support for competitiveness and productivity improvement. University of Zilina. Research project, No.: APVT-20-026304, Zilina 2004.
 8. Gregor M., Budzel F., Štefánik A., Plinta D., 3D laser scanning in digitization of current production systems. 9th IFAC Workshop on intelligent manufacturing systems (IMS’08), International Federation of Automatic Control, Szczecin 2008, 137-144.
 9. Gregor M., Medvecký Š., DELMIA - Digital Factory Laboratory. UKaI Žilina, Zilina 2005.
 10. Gregor M., Medvecký Š., Virtual Reality Reverse Engineering in design of manufacturing systems, “Produktivita”, No.4, 2005, 2-4.
 11. Gregor M., Medvecký š, Matuszek J., Digital Factory, “Productivity & Innovation”, 1/2006(2), University of Bielsko Biała, 38-45.
 12. Gregor M., Medvecký Š., Mičieta B., HighTech supporting competitiveness and productivity, “Produktivita”, No. 5, 2003, 18-20.
 13. Gregor M., Medvecký Š., Mičieta B., Matuszek J., Hrčeková A, Digital Factory. KRUPA print, Zilina 2007.
 14. Hernandez-Matias J.C., Vizan A., Hidalgo A., Rios J., Evaluation of techniques for manufacturing process analysis, “Journal of Intelligent Manufacturing” 2006, 17, 571-583.
 15. Matuszek J., Plinta D., Simulation and optimalization of production processes realization. [in:] “Process management in production systems” (ed.) Lewandowski J., Jałmużna I., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, 17-26.
 16. Mičieta B. et al., Virtual Reality in sofisticated assembly processes, University of Žilina. Research project, No. AV 1014/2003, Zilina 2003.
 17. Plinta D., Doskonalenie stanowisk pracy z wykorzystaniem narzędzi komputerowych wspomagających modelowanie stanowisk i analizy obciążenia pracowników, „Pomiary Automatyka Robotyka” 2/2010, Warszawa 2010, 250-257.
 18. Štefánik A., Gregor M., Rapid development of the new production system with the support of computer simulation, [in:] “Rapid technologies”, CAMT, Wroclaw 2004.
 19. Advertising and training materials form firms: Rockwell Software, Lanner Group, DELMIA Corp., Autodesk Inc., IST GmbH. and Zoller+Frohlich GmbH.
 20. [http://www.3ds.com/products/delmia/]