Robotyka podwodna

pol Article in Polish DOI:

send Krzysztof Giełdziński Naukowe Koło Studentów Automatyki, Politechnika Gdańska

Download Article

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom związanym z wykorzystaniem robotów w pracach pod powierzchnią wody. Obejmuje krótki rys historyczny dotyczący eksploracji środowiska wodnego, podział robotów podwodnych oraz opis wad i zalet poszczególnych rodzajów urządzeń. Ponadto opisano przykładowe konstrukcje oraz dziedziny, w których roboty znalazły zastosowanie.

Słowa kluczowe

robot autonomiczny, robot do zadań specjalnych, robot zdalnie sterowany, robotyka podwodna

Underwater robotics

Abstract

Article is devoted to selected problems that are associated with the use of robots in action below the surface. This work includes a brief history on the exploration of the aquatic environment, the distribution of underwater robots and a description of the advantages and disadvantages of different types of robots. In addition, this article describes examples of structures and areas in which have been used.

Keywords

autonomous robot, remotely operated robot, robot for special assignments, underwater robotics

Bibliography

 1. Newsome S. M., Rodocker J.: Effective technology for underwater hull and infrastructure inspection
 2. Fletcher B.: UUV master plan: a vision for navy UUV development
 3. Honczarenko J.: Roboty przemysłowe
 4. http://sbec.com.au/downloads/Seaeye%20600%20DT.pdf
 5. http://www.oceaneering.com/rovs/rov-systems/magnum-plus-rov/
 6. http://www.mbari.org/dmo/vessels_vehicles/Doc_Ricketts/Doc_Ricketts.html
 7. http://www.nexans.com/eservice/Corporate-en/navigatepub_167338_540080042/Nexans_innovatinn_Spider_dredging_system_levels_th.html
 8. http://www.mbari.org/dmo/vessels_vehicles/tiburon/tiburon_legacy.html
 9. http://auvlab.mit.edu/vehicles/vehicle_pdfs/Odyssey_IV_spec_sheet.pdf
 10. http://news.softpedia.com/news/World-039-s-Largest-Underwater-Robot-81479.shtml
 11. http://www.asimo.pl/
 12. http://auvlab.mit.edu/vehicles