Odbiorniki GNSS w praktyce inżynierskiej. Badania stacjonarne

pol Article in Polish DOI:

send Arkadiusz Perski , Artur Wieczyński , Maria Baczyńska , Konrad Bożek , Sławomir Kapelko , Sebastian Pawłowski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa

Download Article

Streszczenie

W drugim z serii artykułów przedstawiono wyniki badań stacjonarnych dla różnych konfiguracji zestawu 10 odbiorników GNSS zaliczanych do grupy "low-cost". Na wstępie omówiono definicje podstawowych błędów określających dokładności wskazań odbiorników GNSS oraz zastosowane w badaniach scenariusze pomiarowe. Badania przeprowadzono na trzech stanowiskach pomiarowych, dobierając je w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie poprawności pracy odbiorników, zarówno dla bardzo korzystnych jak i bardzo niekorzystnych warunków odbioru sygnałów GNSS. Wyniki badań przedstawiają silną korelację warunków środowiskowych z błędami wyznaczania pozycji. W badaniu przeanalizowano wpływ różnych konfiguracji odbiorników na dokładność oraz precyzję pomiarów.

Słowa kluczowe

2DRMS, błędy pomiarowe, CEP, DRMS, EGNOS, ENU, GLONASS, gps, nawigacja

GNSS receivers in engineering practice. Stationary test

Abstract

In the second article of a series we present the results of our researches into different configurations of a set of 10, low-cost GNSS receivers. Firstly, we give definitions of basic factors which determine the accuracy of GNSS receivers and have also discussed the measurements scenarios used in the study. The study was conducted at three measuring locations by adjusting it in such a way that their performance could be checked under both very good and very poor conditions GNSS signals reception conditions. The results show a strong correlation between environmental conditions and errors in indicated positions reported by the equipments. The study analyzed the effect of different receiver configurations on the accuracy and precision of measurements.

Keywords

2DRMS, CEP, DRMS, EGNOS, ENU, GLONASS, gps, measuring errors, position scatter, stationary test

Bibliography

  1. Drake S.P., Converting GPS Coordinates (BLh) to NavigationCoordinates (ENU), Surveillance Systems Division, Electronics and Surveillance Research Laboratory, Edinburgh, South Australia, 2002.
  2. Siouris G.M., Aerospace Avionics System. A Modern Synthesis, Air Force Institute of Technology, Academic Press Inc, 1993.
  3. GPS Position Accuracy Measures, APN-029 Rev 1, Novatel 2003.
  4. Seeber G., Satel lite geodesy: foundations, methods and applications, Walter de Gruyter, Berlin, New York 2003
  5. www.wikipedia.org.
  6. Materiały informacyjne producentów oraz noty katalogowe odbiorników od u-Blox, NVS Technologies AG, Orcam, SkyTraq, Garmin.