Śledzenie obiektów dynamicznych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej - implementacja sprzętowa

pol Article in Polish DOI:

Przemysław Błaszkowski , send Michał Grochowski Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono platformę sprzętową umożliwiającą detekcję, rozpoznawanie i śledzenie poruszających się obiektów przy wykorzystaniu technik inteligencji obliczeniowej. Projekt obejmuje budowę platformy sprzętowej wyposażonej w kamerę internetową oraz silniki umożliwiające jej ruch. Analiza obrazu odbywa się w komputerze klasy PC, komunikującym się z platformą za pomocą portu szeregowego USB. Jako przykład wykrywanych i śledzonych obiektów dynamicznych wykorzystano ludzkie twarze. Algorytmy obliczeniowe napisano w języku C++. Platforma doskonale integruje środowiska obliczeniowe typu open source, umożliwiając testowanie w praktyce opracowanych algorytmów.

Słowa kluczowe

detekcja, klasyfikator Haara, przetwarzanie obrazu, rozpoznawanie twarzy, sztuczne sieci neuronowe

Tracking of the moving objects with the use of the computational intelligence techniques - hardware implementation

Abstract

The paper presents the hardware platform for detection, recognition and tracking moving objects with the use of computational intelligence methods. Project includes construction of hardware platform equipped with webcam and motors allowing camera to move. Image analysis is carried out within PC computer that is communicated with the platform by USB serial port. Human faces have served as the examples of objects that were detected, recognized and then tracked. All the computational algorithms were written with C++. The platform skillfully integrates open source computational environments, allowing the testing of designed algorithms in practice.

Keywords

artificial neural network, face recognition, Haar classifier, image processing

Bibliography

  1. Sommerlade E., Active Visual Scene Exploration. DPhil Thesis, University of Oxford, 2011.
  2. Christensen H., Active Vision. Kungl Tekniska Hoegskolan [www.cas.kth.se/~hic/active-vision.pdf].
  3. [www.indect-project.eu/indect-partners-pl].
  4. Viola P.,. Jones M.,Robust real-time object detection, “International Journal of Computer Vision”, 57(2), 2004, 13-154.
  5. Bark M., Wykrywanie twarzy z pomocą OpenC, [http://napiszpr.webd.pl], data odczytu: 15.10.2011
  6. Bradski G., Kaehler A., Learning OpenC, YO’Reilly, 2008.
  7. Lienhart R., Maydt J., An extended set of Haar-like features for rapid object detection, Proc. IEEE Conference on Image Processing, 2002.
  8. Nissen S., Neural Networks Made Simple, Software 2.0, 2005.
  9. Wróbel Z., Koprowski R., Praktyka przetwarzania obrazów w programie MATLAB, Akademicka Oscyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.