Sterowanie robotem na bazie rozpoznanej barwy obiektu

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_203/119

send Adam Makarewicz Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka

Download Article

Streszczenie

Celem pracy jest praktyczna analiza tematyki z zakresu sterowania robotem na podstawie przygotowanego algorytmu przetwarzania obrazu fotograficznego oraz jego realizacja w postaci aplikacji w języku C++ umożliwiającej sterowanie urządzeniem zewnętrznym podłączonym do komputera stacjonarnego.

Słowa kluczowe

matematyczny zapis obrazu, przetwarzanie obrazu, rozpoznanie koloru, sterowanie robotem

Object Colour Based Robot Control

Abstract

The goal of the work is the analysis of the robot control using the developed algorithm for processing the still photo image, implemented as a C++ application, making control of the external device connected to the desktop computer possible.

Keywords

colour recognition, image processing, image recording, robot control

Bibliography

  1. Makarewicz A., Sterowanie robotem na bazie rozpoznanej barwy obiektu, praca magisterska Politechnika Białostocka 2008.
  2. Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997
  3. Davis Chapman, Visual C++ dla każdego, wyd. Helion, Gliwice 1999
  4. Borkowski P., Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych, Helion, Gliwice 2008