Robot poruszający się po napowietrznych liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_211/84

send Krzysztof Giełdziński Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązanie, jakim jest robot mobilny zdolny do poruszania się po napowietrznych liniach średniego i wysokiego napięcia. Omówiono wybrane aspekty środowiska, w jakim docelowo może znaleźć zastosowanie robot, jego konstrukcję mechaniczną, część elektryczno-elektroniczną oraz oprogramowanie nadzorujące pracę robota. Opisano również przeprowadzone badania weryfikacyjne na linii wysokiego napięcia.

Słowa kluczowe

energetyka, inspekcja, linia napowietrzna, robot mobilny, robotyka

Mobile robot moving on the overhead power line medium and high voltage

Abstract

Article is devoted to presenting innovative solution, which is a mobile robot capable of navigating the overhead lines of medium and high voltage. Design and construction of said device is a result of engineering Eng. Krzysztof Giełdziński and Eng. Robert Przystalski. The paper presents selected aspects of the environment in which ultimately would have found the use of the robot, the mechanical, structure, electric-electronic part and the part related to the software. Describes also the verification tests on high-voltage lines.

Keywords

energy, inspection, mobile robot, overhead line, robotics

Bibliography

  1. Knych T., Elektroenergetyczne przewody napowietrzne. Teoria – Materiały – Aplikacje. Wydawnictwo AGH, Kraków 2000.
  2. Musiał E., Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Warszawa 1998.
  3. [http://spectrum.ieee.org/robotics/industrial-robots/robotic-tightrope-walkers-for-shighvoltage-lines] – IEEE Spectrum.
  4. [www.hibot.co.jp/en/products/robots_1/expliner-robot-for-power-line-inspection_12] – HiBot.
  5. [www.hydroquebec.com/innovation/en/pdf/2010G080-02A_LineScout.pdf] – Hydro-Quebec.
  6. Nota katalogowa zestawu ewaluacyjnego STM32 F4 Discovery.
  7. Peczarski M., Mikrokontrolety STM32 w sieci Ethernet w przykładach. Wydawnictwo BTC. Legionowo 2011.
  8. Giełdziński K. Przystalski R., Projekt i budowa robota mobilnego poruszającego się po napowietrznych liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia, Praca inżynierska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.