Elektroniczne niemostkowe układy przetwarzania rezystancji i konduktancji na sygnał cyfrowy

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_219/47

send Jacek Korytkowski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono elektryczne schematy układów konwersji pojedynczej rezystancji i pojedynczej konduktancji na sygnał cyfrowy, możliwe do realizacji przy wykorzystaniu wzmacniaczy monolitycznych oraz przetworników analogowo-cyfrowych. Zaproponowano symbole elementów elektrycznych sterowanych źródeł napięcia i sterowanych źródeł prądu, a także sterowanego napięciowo przetwornika analogowo-cyfrowego. Są to niezbędne elementy elektryczne do tworzenia pełnych końcowych schematów konwerterów rezystancji na sygnał cyfrowy i konwerterów konduktancji na sygnał cyfrowy. Wykazano, że są tylko cztery proste podstawowe schematy tych konwerterów. Omówiono kilka przykładowych schematów elektronicznych układów realizujących funkcje sterowanych źródeł napięcia i sterowanego źródła prądu umożliwiających tworzenie pełnych końcowych schematów elektronicznych konwerterów pojedynczej rezystancji na sygnał cyfrowy i konwerterów pojedynczej konduktancji na sygnał cyfrowy.

Słowa kluczowe

konwerter konduktancji na sygnał cyfrowy, konwerter rezystancji na sygnał cyfrowy, monolityczny przetwornik analogowo-cyfrowy, sterowane źródło napięcia, sterowane źródło prądu, wzmacniacz monolityczny

The Electronic Non-bridge Circuits for Conversion Resistance and Conductance to the Digital Signal

Abstract

The object of paper is description the electronic circuit for conversion the resistance and the conductance to digital signal with using the monolithic amplifies and the monolithic analogue-digital converter. There are shown the electric element symbols of the signal controlled voltage sources and the signal controlled current sources and also the voltage controlled analogue-digital converter, the basic electric elements for construction the schemes of the resistance to digital signal converters and the conductance to digital signal converters. There are only four basic schemes of that converters shown on figures. The paper describes the examples of realization the signal controlled voltage sources and signal controlled current source as the basic elements for construction electronic schemes of the resistance to digital converters and schemes of the conductance to digital converters.

Keywords

conductance to digital signal converter, controlled current source, controlled voltage source, monolithic amplifier, monolithic analogue-digital converter, resistance to digital signal converter

Bibliography

 1. Keithley, Low Level Measurements Handbook. Precision DC Current, Voltage, and Resistance Measurements. 7th Edition. Keithley, A Tektronix Company. Printed in USA 2013.
 2. Lisowski M., Metody wzorcowania cyfrowych mierników bardzo dużych rezystancji. „Pomiary Automatyka Kontrola”. Vol. 51, Nr 10, 5–7, 2005.
 3. Michalski L., Eckersdorf K., Pomiary temperatury. Wydanie trzecie zmienione. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1986.
 4. Moroń Z., Pomiary przewodności elektrycznej cieczy przy małych częstotliwościach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2003.
 5. Warsza Z.L., Immitancyjne układy czterobiegunowe (4-T) w pomiarach wieloparametrowych. Monografia, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2004.
 6. Warsza Z.L., Miary dokładności transmitancji mostka rezystancyjnego w przypadkach szczególnych. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 10/2007.
 7. Warsza Z.L., Nowe ujęcie opisu dokładności mostka z przemysłowymi czujnikami Pt. Materiały konferencji PPM’08 „Podstawowe Problemy Metrologii w Suchej Beskidzkiej, 11–14 maja 2008. Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Konferencje, nr 8.
 8. Korytkowski J., Elektroniczne symulatory rezystancji i konduktancji w układach pomiarowych. Oficyna Wydawnicza PIAP. Warszawa 2014.
 9. Kester W., Przetworniki A/C i C/A. Teoria i praktyka. (tłumaczenie: Nadachowski M., Kręciejewski M., oryginał: Analog-Digital Conversion, 2004 Analog Devices Inc.). Wydanie I. Wydawnictwo BTC Korporacja, 2012.
 10. Analog Devices, 3-Channel, Low Noise, Low Power, 16-/24-Bit, Σ-Δ ADC with On-Chip In-Amp AD7798/AD7799. MA 02062-9106. Analog Devices, Inc. U.S.A. 2005-2007, http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7798_7799.pdf.
 11. Nawrocki Z., Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2008.
 12. Linear Technology, LT1168 Low Power, Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier. LT/LWI0906 REV A. Linear Technology Corporation 2000, http://www.linear.com/product/LT1168.
 13. Korytkowski J., Układ elektroniczny cyfrowego syntezatora konduktancji do symulacji dużych rezystancji. "Pomiary Automatyka Robotyka", R. 19, Nr 3/2015, 41-47, DOI: 10.14313/PAR_217/41.
 14. Korytkowski J., Wzmacniacze monolityczne i metoda analizy elektronicznych układów z tymi wzmacniaczami. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Warszawa 2000.