Koło Naukowe Elektroników Praktyków

Przeźroczysty konwerter Wi-Fi – RS-485 do komunikacji z licznikiem energii elektrycznej

20 lutego 2012 roku

Artykuł zawiera opis stosowanych obecnie bezprzewodowych metod zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej, a w szczególności tych, które wykorzystują standard Wi-Fi do transmisji danych. Ponadto przedstawiono zaprojektowany i wykonany moduł służący do komunikacji z licznikiem energii elektrycznej oraz z komputerem, w celu zapisu danych odczytowych w bazie danych.

Technologia GSM w metodach zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej

24 lutego 2011 roku

W pracy opisano metody zdalnego odczytu różnego rodzaju liczników, a w szczególności liczników energii elektrycznej. Metody podzielono ze względu na rodzaj użytego medium transmisyjnego między licznikiem, urządzeniem pośredniczącym w transmisji, a bazą danych. Publikacja zawiera opis systemu do odczytu liczników oparty na technologii GSM wykorzystujący wiadomości tekstowe SMS lub pakietową transmisję danych GPRS i APN.

Robot kroczący „Heksapod”

6 września 2010 roku

Najczęściej spotykane roboty kroczące poruszają się przy wykorzystaniu serwomechanizmów lub innych układów napędowych. Takie rozwiązanie dobrze spełnia swoje zadanie, jednak czasem wymiary albo masa takiego serwonapędu wykluczają jego zastosowanie w projekcie.