Studenckie Koło Naukowe Cyborg++

Modułowy dydaktyczny robot mobilny MRM.edu

16 lutego 2010 roku

Wraz z rozwojem robotyki mobilnej i wciąż rosnącym jej upowszechnieniem konieczna staje się coraz bardziej zaawansowana edukacja studentów w tej dziedzinie. Dostępne na rynku roboty mają zamkniętą architekturę, zwartą budowę i najczęściej nie pozwalają na wprowadzanie modyfikacji ani na rozbudowę.

Inspekcyjny robot mobilny WARRIOR I

20 stycznia 2010 roku

W ostatnich latach obserwowany jest szybki rozwój robotyki mobilnej w zastosowaniach wojskowych i policyjnych. W aplikacjach tych roboty wykorzystywane są do różnorodnych zadań: zwiadowczych, interwencyjnych, ratunkowych, a nawet saperskich. Wyposażenie tego typu maszyn w inteligentne układy sensoryczne oraz systemy sterowania pozwala operatorowi na wykonywanie niebezpiecznych zadań w trudno dostępnych miejscach i niesprzyjających warunkach, a przy tym bez narażania własnego życia.