Koło Naukowe Techniki Cyfrowej

System akwizycji danych do badań niszczących próbek betonu z wykorzystaniem pakietu LabVIEW

Tuesday January 19 2010

Prezentowany system pomiarowy powstał na zamówienie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, gdzie prowadzone są badania niszczące i nieniszczące próbek betonu. Konieczna była automatyzacja tego procesu. Obecnie system jest powszechnie stosowany przez kadrę naukową Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Głównym zadaniem komputerowo wspomaganego systemu jest pomiar przemieszczenia (w trzech punktach) i siły nacisku na próbkę betonu przy odpowiednio zmieniającej się sile nacisku.