Studenckie Koło Naukowe Nano

Zarządzanie produkcją metodą monitoringu maszyn – trendy i statystyki

Tuesday February 28 2012

Artykuł przedstawia metodę zarządzania produkcją w zakładzie przemysłowym opartą na monitoringu maszyn. Zawarto informacje o realizacji projektu, elementach budowy systemu monitoringu oraz rezultatach, jakie daje ciągły nadzór nad pracą maszyn, w które wyposażony jest zakład produkcyjny.