Studenckie Koło Naukowe Modelowania w Finansach

Modelowanie procesów decyzyjnych w finansach i zarządzaniu innowacjami

Friday December 23 2011

Członkowie SKN Modelowania w Finansach przy Katedrze Automatyki AGH poddają innowacyjne pomysły ocenie doświadczonych ekspertów-praktyków, co ułatwia wybór strategii rozwoju własnej firmy. Ocena ryzyka innowacji oparta na symulacji przyszłych przepływów pieniężnych i analizie opcji rzeczywistych przyczyni się do rozwoju odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Przedstawiono zestaw zaawansowanych narzędzi wyszukiwania sieciowego zintegrowanych z bibliograficznymi i patentowymi bazami danych. Ułatwiają one inteligentne filtrowanie informacji, a następnie ekstrakcję trendów technologicznych i wykorzystanie wiedzy przy wspomaganiu decyzji inwestycyjnych. Te badania uhonorowane zostały 1. nagrodą XLVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych AGH w 2011 r. – Sekcja Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania i Finansów.