Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR

Szósta odsłona Sumo Challenge

Tuesday January 21 2014

Około 100 konstruktorów i ponad 80 robotów walczących w 12 konkurencjach w ciągu 12 godzin trwania imprezy – te liczby najlepiej świadczą o tym, że Sumo Challenge niezmiennie jest jedną z najważniejszych imprez w polskiej robotyce amatorskiej.

Sumo Challenge – warsztaty i zawody robotyczne w Łodzi

Thursday April 15 2010

Studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Robotyki SKaNeR prowadzą działalność edukacyjną i popularyzatorską. Na szczególną uwagę zasługują zawody Sumo Challenge unikalne w skali kraju ze względu na swoją formułę oraz miejsce, w którym się odbywają.