Studenckie Koło Naukowe Spektrum

Statyw do wykonywania zdjęć panoramicznych

Saturday December 18 2010

Do czasu powstania fotografii cyfrowej efekt pracy fotografa stawał się widoczny dopiero na etapie wywoływania wcześniej wykonanych zdjęć. Aparaty cyfrowe zniosły tę niedogodość, wciąż jednak istnieją dziedziny fotografii wymagające od fotografującego dużej wyobraźni. Jedną z takich dziedzin są zdjęcia panoramiczne.

Sterownik monochromatora na bazie układu FPGA

Monday September 06 2010

Wiele badań eksperymentalnych wymaga wykonania serii pomiarów z jednoczesnym przemieszczaniem elementów układu pomiarowego. Takie pomiary muszą być wykonane szybko, aby parametry badanego układu nie zmieniały się w trakcie ich realizacji. W związku z tym proces ten wymaga automatyzacji.

Zaawansowane programowanie robotów LEGO

Saturday August 28 2010

Roboty LEGO od momentu pojawienia się na rynku wzbudziły zainteresowanie środowisk akademickich na całym świecie. W ofercie dydaktycznej Politechniki Opolskiej zajęcia z programowania robotów LEGO Mindstorms wprowadzono w 2003 r. (dla studentów kierunku Informatyka).