Numer 1/1999

4

Od redakcji

4

Konferencja APRO '99

5

Zagadnienia i trendy w integracji wytwarzania

Andrzej Syryczyński, Wiesław Stańczak

9

Integracja przedsiębiorstwa: stan obecny, tworzenie międzynarodowego konsensu, zalecenia

Kurt Kosanke

14

Rola i znaczenie metrologii w Polsce i na świecie

Krzysztof Mordziński

16

Radiomodemy australijskiej firmy ELPRO

18

Narzędzia internetowe w transformacji systemu KSP-OSN/WIN i tworzeniu rozproszonego środowiska technologa

Zbigniew Adamczyk, Dorota Jończyk, Andrzej Kapołka

22

Nowe produkty

26

Przemysłowy system komunikacyjny INTERBUS w automatyzacji procesów przemysłowych

Krzysztof Skura

31

Pakiet oprogramowania sterujšcy wydziałem elastycznego wytwarzania

Gerrit Teunis

35

Badania, szkolenie i promocja komputerowej integracji wytwarzania w działaniach PIAP

Andrzej Syryczyński

39

Blankiet prenumeraty PAR na 1999r.

40

Abstracts

41

Projekty do wykorzystania. Przegląd projektów finansowanych przez KBN

41

Serwis Czytelników

42

Zapraszamy do współpracy, prenumeraty i reklamy