Numer 9/1999

4

Od redakcji

4

Streszczenia artykulow naukowych

5

Inteligentna mechatronika (2). Inteligentne systemy mechatroniczne

Geoff Roberts

8

Błąd i niepewność pomiaru bezpośredniego

Janusz M. Jaworski

13

Specjalizowana karta pomiarowa

Witold Miluski, Jan Pietrasiński, Maciej Podciechowski

15

Terminale Wagowe

16

Humanitarne rozminowanie i robotyka

Yvan Baudoin

19

AUTOMATICON 2000

20

VersaMax™ - Nowa generacja rozwiązań przemysłowych

22

Systemy wizyjne w wytwarzaniu i kontroli

Andrzej Syryczyński

26

Robotyka w dwóch zdaniach

AUTOMATYKA Biuletyn informacyjny firmy SABUR

28

Monitorowanie i wizualizacja w systemie SPR1

Janusz Baranowski, Marek Twardowski, Tomasz Rogasik,Jan Szumski, Eugeniusz Blatkiewicz

32

Łączenie przewodów metodą ADO

34

Nowe spojrzenie na sieci automatyki

36

Najlepsze przepływomierze do cieczy lepkich

38

Nowe produkty

40

O pułapkach językowych

43

Projekty do wykorzystania

43

II Krajowa Konferencja – Metody i systemy komputerowew badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim

44

Przegląd czasopism zagranicznych

46

Polecana książka

46

Prowadnice kompaktowe

47

Konkurs Futurystyczny trwa

47

Młodzi o integracji europejskiej

48

Nowości teorii i praktyki w dziedzinie automatyki, robotykii przemysłowej techniki pomiarowej. Seminaria PIAP

50

W następnym numerze

50

Serwis Czytelników