Numer 11/1999

Od redakcji

Streszczenia artykulow naukowych

Błąd i niepewność pomiaru bezpośredniego

Janusz M. Jaworski

Instabus EIB dla budynków inteligentnych

Jerzy Mikulik, Wiesław Jakubas, Andrzej Drwal,Sławomir Żaba

Zarys historii automatyki

Irena Jaworska, Janusz M. Jaworski

XIII Krajowa Konferencja Automatyki

Polska nauka w Unii Europejskiej

Wszechstronnie uzdolniony. Modułowo skonstruowany przetwornik zapewnia elastyczność

CAL — Regulatory patrzące w przyszłość

Nowe produkty

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii — Katowice ‘99

Universal-Trans-Flex — rozwiązanie zadań transportowych

Krynica

Wesic ‘99

Seminarium “Zasady stosowania urządzeń ochronnych według wymagań polskich i europejskich“

Szkolenia związane z robotyzacją procesów wytwórczych

Andrzej Syryczyński, Marek Petz, Zbigniew Pilat

O pułapkach językowych

Przegląd czasopism zagranicznych

44. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie technicznym w Ilmenau

Kalendarium PAR

Trzecie Polsko-Niemieckie Seminarium “Innowacje i postęp w hydraulice i pneumatyce“

Projekty do wykorzystania

Serwis Czytelników